Výstava študentky Sofie Bencsíkovej v Next Apache

NEBODAJ NÁM NIEČO ULE(TELO)


Pozývame na kolektívnu výstavu, na ktorej predstaví svoju fotografickú tvorbu aj naša študentka Sofia Bencsíková.

Nebodaj nám niečo ule(telo)
Sofia Bencsíkova, Viliam Solovic, Viki Riegerová, Artur Procházka, Dávid Salmoši


Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Vernisáž: 13. 4. 2024, 18:00
Trvanie výstavy: do 13. 7. 2024