Budúcnosť tvojimi očami. Škola dizajnu + Mullen Lowe GGK, odborná prax 2023

Odborná prax tretích ročníkov sa v školskom roku 2023/2024 uskutočnila v Škole dizajnu v spolupráci s medzinárodnou reklamnou agentúrou MullenLowe GGK v rámci ich projektu FALL IN LOWE ACADEMY.


Téma tohtoročnej praxe bola PF: Budúcnosť tvojimi očami. Úlohou našich študentiek a študentov bolo navrhnúť PF s posolstvom do budúcnosti, ktoré by nebolo klišé. Blíži sa koniec roka, ktorý je tradične v znamení novoročných prianí, tzv. PFiek. Želáme si všetko dobré, veľa šťastia, zdravia, úspechov atď., skrátka všetko to, čo by sme si želali sami a čo je už tak trochu klišé, patrí sa to a ani o tom nepremýšľame.

Chceli sme to urobiť tentoraz inak. Skúsili sme popremýšľať a zamyslieť sa, čo nás v novom roku a v nasledujúcich rokoch čaká. Zamysleli sme sa nad našou budúcnosťou, najmä nad témou udržateľnosti, a to nie len nevyhnutne environmentálnou, ale aj v oblasti ľudských práv, demokracie, vzťahov majority a menšín alebo znevýhodnených skupín, alebo udržateľnosti medziľudských vzťahov a pod.

Z odovzdaných prác vybrali zástupcovia agentúry MullenLowe GGK 13 finálových, ktoré ich autori a autorky naživo odprezentovali 11. decembra 2023. Spomedzi nich Peter Ižo, Associate Creative Director reklamnej agentúry MullenLowe GGK, vybral trojicu najlepších:


1. miesto: Maria Veronika Serhiichuk
, odbor Priemyselný dizajn
Veronika vo svojej jednoduchej ale silnej PF stavia do kontrastu autentické fotografické výjavy zhotovené ňou na Slovensku a jej kamarátom na Ukrajine v ten istý deň v približne rovnakom čase. Ich konfrontáciou na ploche billboardu nám pomáha pripomenúť si vzácnosť toho, čo máme a zároveň tragické dôsledky vojny a podmienky, v ktorých privítajú Nový rok naši napadnutí susedia na Ukrajine.

2. miesto: Tibor Liam Mašek, odbor Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
Tibor vo svojom videu sugestívne upozorňuje na problémy súvisiace s fast fashion, napríklad ekologickú neudržateľnosť, nútenú a detskú prácu a prácu v nevyhovujúcich podmienkach a zamýšľa sa nad možnosťou zaujatia efektívneho individuálneho postoja k tejto problematike.

3. miesto: Pavol Tančibok, odbor Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
Pavol prostredníctvom videa vtipne a zároveň naliehavo upozorňuje na environmentálnu krízu a dôsledky globálneho otepľovania, pričom nás nabáda ku konaniu, ktoré by zvrátilo budúcu negatívnu perspektívu.

Čestné uznania pre finalistky a finalistov:

Nina Dubovská, Oliver Doletina, Rebecca Dobrovodská, Laura Dora, Marta Ianchuk, Sara Kovačovičová, Ingrid Kurillová, Natália Vozníková, Elliotte Šmida, Mia Weissová


> PREČÍTAJTE SI BLOG PETRA IŽA Z
MULLEN LOWE GGK O NAŠEJ SPOLUPRÁCI<Za spoluprácu pri uskutočnení tohtoročnej praxe ďakujeme Petrovi Ižovi a tímu agentúry
MullenLowe GGK !


Veronika Serhiichuk
Veronika Serhiichuk
Pavol Tančibok, PF, odborná prax, Škola dizajnu, 2023
Tibor Liam Mašek, PF, odborná prax, Škola dizajnu, 2023