WWW.COVIDEA.SK


Kolektívny multimediálny projekt COVIDEA s podtitulom Naše aktuálne prežívanie bytia vznikol ako výstup odbornej praxe na bratislavskej Škole dizajnu. Zadaním a témou pre študentky a študentov školy umeleckého priemyslu bolo vyjadriť prostredníctvom desaťsekundového videa svoje aktuálne prežívanie ovplyvnené izoláciou počas pandémie.

Jednotlivé audiovizuálne diela často reflektujú napríklad osamotenosť, zacyklenosť, stereotyp, nudu, rozpor medzi reálnym a ideálnym stavom, pomaly plynúci čas, nepriaznivý zdravotný a psychický stav, celkovú skepsu, absenciu možností spoločných aktivít či zmenu formy bežných činností ako je rozhovor, vyučovanie, zábava alebo recepcia umenia z modu naživo do režimu online. Pomedzi väčšinou negatívne emócie a výraz videí však presvitá aj očakávanie a túžba po zmene a nádej na zlepšenie individuálnej i globálnej krízy. Autorky a autori videí tiež zachytávajú vlastné spôsoby vyrovnávania sa s nepriaznivou situáciou, nadhľad, zmysel pre humor a možnosti zmysluplnej reakcie či kreatívneho prispôsobenia sa novým životným podmienkam.

Vzhľadom na odborné zamerania a vlastné preferencie študenti a študentky umeleckej školy využívajú v rôznej miere možnosti pohyblivého obrazu, pracujú s viacerými typmi animácie, vizuálnymi a trikovými efektami, časozberom, retrospektívou, zvukovými efektami, textom, grafikou, strihom, hereckou akciou a ďalšími možnosťami filmovej reči, alebo využívajú video ako záznam performance, pričom sa pohybujú na osi od abstraktných audiovizuálnych, videoartových diel až po naratívne krátke filmy.

265 tematicky, výrazovo a formálne rôznorodých videodiel, ktoré spolu tvoria sondu do aktuálneho prežívania generácie stredoškolákov je prezentovaných na webe www.covidea.sk, kde sa zároveň akcentuje dôležitosť každého z nich simultánnym prehrávaním miniatúr, ktoré sa v mriežke zobrazujú náhodne, nehierarchicky. Návštevníci webu si môžu prezerať videá jednotlivo, v projekte COVIDEA je však významný rozmer kolektívnosti a metafora mozaiky, teda vnímania celkového obrazu tvoreného rôznorodými fragmentmi.

Okrem ponúknutia možnosti vyjadriť to, čo počas izolácie cítia jednotlivé študentky a študenti, bolo totiž zámerom organizátorov pokúsiť sa vytvoriť kolektívnu správu o aktuálnom bytí dospievajúcej generácie počas izolácie. Táto správa sa v postpandemickej situácii môže stať dôležitým referenčným bodom pri uvažovaní o tom, ako aktuálna kríza ovplyvnila naše prežívanie.

*

Organizátori projektu: ŠKOLA DIZAJNU BRATISLAVA, MADE BY VACULIK
Videá: študentky a študenti Školy dizajnu (menný zoznam na www.covidea.sk)
Koncepcia: Dalibor Bača, Peter Ižo, Ada Šimšíková
Web: Filip Humaj
Pedagogické vedenie: Peter Ilčík, Marianna Kajabová, Jana Kirschnerová, Michal Mečár, Martin Snopek, Róbert Szegény, Lukáš Šafář, Kristína Vargová, Tomáš Vicen
Uvedenie projektu: 30. 3. 2021

www.covidea.sk

Zaber z videa Johanky Tesakovej
Zaber z videa Johanky Tesakovej
Zaber z videa Lucie Feketeovej
Zaber z videa Lucie Feketeovej
Zaber z videa Sary Čurkovej
Zaber z videa Sary Čurkovej
Zaber z videa Šimona Blahu
Zaber z videa Šimona Blahu
COVIDEA - Naše aktuálne prežívanie bytia, Škola dizajnu, 2021