Leader in Leather: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU v rámci programu ERASMUS+

Číslo projektu: 2018-1-SK01-KA102-046170

​_
V súlade s pravidlami poskytnutia grantu zverejňujeme zmluvu medzi Slovenskou akademickou asociáciou pre medzinárodnú spoluprácu, Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu a Súkromnou strednou umeleckou školou dizajnu v Bratislave.

Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+.
Ďakujeme.


Zmluvu o poskytnutí grantu nájdete v prílohe.

KA102-046170_zmluva.pdf KA102-046170_zmluva_príloha_II..pdf KA102-046170_podpisy_zmluvných_strán.pdf
.
.