Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová

Oľga Szegényová Lehmdenová je keramička a maliarka, absolventka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v ateliéri keramiky pod vedením Ivice Langerovej Vidrovej. Venuje sa hlavne voľnej a úžitkovej keramickej tvorbe, komornej maľbe, koláži a kresbe. Vystavovala v rámci cyklov keramických sympózií v Lučenci a Prahe, so svojou voľnou tvorbou sa prezentovala v Kremnici, Svatom Juri, Bratislave a ďalších mestách.