Mgr. art. Filip Horník, ArtD. Mgr. art. Filip Horník, ArtD.

Filip Horník vyštudoval Strednú školu úžitkového výtvarníctva v odbore Výroba hračiek a dekoratívnych predmetov. V štúdiu pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri Produkt dizajn a absolvoval stáž na University of Plymouth. Svoje štúdium ukončil ako doktorand dizertačnou skúškou na Vysokej škole výtvarných umení v odbore Art dizajn pod vedením prof. Františka Buriana. V súčasnosti sa venuje ilustrácií detských kníh a časopisov, grafickému i produktovému dizajnu a tvorbe v ploche i priestore. Absolvoval viacero samostatných výstav na Slovensku i v zahraničí. Z kolektívnych výstav je najsignifikantnejšou výstava magisterskej práce na podujatí L´ Essence de Beau, ktorá sa uskutočnila v Saint Étienne. Svoj voľný čas venuje experimentovaniu s hybridnými technikami v soche i maľbe a štúdiom krajiny, ktorej je súčasťou.