Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil. Mgr. Norbert Gašaj, M.Phil.

Norbert Gašaj je absolventom odboru slovenský jazyk a literatúra – dejepis na Univerzite Komenského v Bratislave. Vzdelanie si rozšíril o editológiu a textológiu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe na Katedre slovakistiky pod vedením prof. Rudolfa Chmela. Z tohto štúdia vznikla aj vyhľadávaná publikácia Navrávačky s Dominikom Tatarkom. Norbert Gašaj pracoval ako knižný editor a redaktor vo vydavateľstvách LIC, Kalligram a Dilema, pôsobil tiež v Ústave pamäti národa a na Ministerstve kultúry SR. Postgraduálne štúdium absolvoval na Trinity College University of Dublin v Írsku, následne sa realizoval ako výskumný pracovník v oblasti medzinárodných vzťahov v mimovládnom inštitúte vo Washingtone v USA. Je spoluorganizátorom novozaloženého mestského festivalu Fullove dni, pocta Ľudovítovi Fullovi; pôsobí v redakčných radách spoločensko-kultúrnych časopisov Rozhľady po kultúre a R magazín. Na Škole dizajnu vyučuje slovenský jazyk a literatúru.