Newsletter

Prijímacie skúšky 2. termín pre 4- ročné štúdium
Prijímacie skúšky na štúdium v školskom roku 2011/2012 - 2. kolo
Informácia o prijímacích skúškach a štúdiu v šk. r. 2011/2012
Prijímacie skúšky na štúdium v školskom roku 2011/2012
Deň otvorených dverí 24. januára 2011
24. JANUÁR 2011_DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ!
OBČIANSKE ZDRUŽENIE 2%
OBČIANSKE ZDRUŽENIE 2%Viac...
Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium
Prihláška na pomaturitné a nadstavbové štúdium: tu.
Vítame Vás
Vítame Vásna zahájení školského roka 2009/2010 utorok 2. septembra 2009 o 09:00.
2.termín talentových skúšok
2.termín talentových skúšok na vyššie odborné štúdium pre školský rok 2009/2010 sa koná 25. august 2009
Pravidlá ukladania prác do archívu.
Pravidlá ukladania prác do archívu. Pri ukladaní prác do školského archívu dodržujte tieto Pravidlá ukladania prác...
Cena riaditeľa školy
Cenu riaditeľa školy za 1. polrok získala za výborné študijné výsledky
PF 2009
PF 2009
Galéria Kafé Scherz
Galérii Kafé Scherz sa ukutočnila fotografická výstava „sa+sh=4f“.
Výstavy vo Viedni
Navštívili sme výstavy vo Viedni. Medzi najzaujímavejšie patrila výstava Vincenta Van Gogha.
Tešíme sa na vás
Milí študenti! Tešíme sa na vás 2. septembra o 9 hodine v Škole dizajnu, pozrite si...
2. ročník medzinárodnej študentskej súťaže divadelného plagátu
2. ročník medzinárodnej študentskej súťaže divadelného plagátu na tému „A. P. ČECHOV“