Študenti vyššieho odborného štúdia na návšteve ateliérov v Novej Cvernovke

V rámci predmetu dejiny umenia navštívili naši študenti ateliéry umelcov v kultúrnom centre Nová Cvernovka.

Po návštevách ateliérov Alexandry Barth a Romana Biceka sme so študentmi vyššieho odborného štúdia v sprievode učiteľa dejín umenia Michala Petrovského navštívili tento mesiac Tomáša Klepocha, umelca, ktorého diela videli naši študenti aj na výstave Drsná škola v Slovenskej národnej galérii a maliarku Máriu “Hulu” Valenčíkovú.

Osobné stretnutia s umelcami a živý kontakt so súčasným umením považujeme na Škole dizajnu za dôležitú a inšpiratívnú súčasť pedagogického procesu, preto sme sa rozhodli navštevovať nie len múzeá a galérie súčasného umenia, ale aj rôznych výtvarníkov priamo v ich ateliéroch. Stretnutia s aktívnymi umelcami a dizajnérmi umožňujú našim študentom spoznávať proces ich tvorby priamo z prvej ruky a sú tiež cenným zdrojom informácií, rád a myšlienok, ktoré môžu posúvať našich študentov vpred.

Každodenný bezprostredný kontakt so súčasným umením majú naši študenti aj vďaka výstavám v Galérii Sumec na prvom poschodí Školy dizajnu.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.