Otvorenie výstavy KONTINUITA. 20 rokov Školy dizajnu

11 Okt 2017

KONTINUITA
20 rokov Školy dizajnu
Výstava Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave

Výstava pri príležitosti 20. výročia založenia Školy dizajnu

Miesto: Satelit, galéria dizajnu SCD,
Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Vernisáž: 18. október 2017, 18:00
Trvanie výstavy: 19. október – 3. december 2017
Otváracie hodiny: 13.00 – 18.00, okrem pondelka

Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

_
Výstava mapuje dve dekády najdlhšie pôsobiacej súkromnej strednej umeleckej školy na Slovensku prostredníctvom archívu ideí, netypickým spôsobom nainštalovaných stoviek tlačí, ktoré vytvorili študenti školy. Súčasťou výstavy je tiež videoinštalácia študenta Reného Lazového, ktorého dielo mohli diváci vidieť i na festivale Biela noc 2017 a kolekcia audiovizuálnych diel študentov a absolventov odborov Filmová a mediálna tvorba, Animovaná tvorbaFotografia.

Rozvinutím a pokračovaním výstavy je katalóg – skicár, ktorý v textoch a rozhovoroch zachytáva pohľady a názory vedenia a pedagógov školy, ale aj ďalších osobností z oblasti umenia, dizajnu a školstva na Súkromnú strednú umeleckú školu dizajnu v Bratislave. Formou ankety približuje katalóg aj uvažovanie absolventov a pedagógov o otázkach súvisiacich s umeleckou a dizajnérskou tvorbou. Zaujímavosťou je, že veľkú časť publikácie tvoria čisté listy, ktoré sú priestorom pre budúce idey, nápady, vízie a skice čitateľov.

>>UDALOSŤ NA FACEBOOKU<<

foto: René Lazový (čb), Bianka Masničaková (f)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.