Vzdelávanie pedagógov na Škole dizajnu

Škole dizajnu záleží na vysokej kvalite a profesionalite pedagógov, ktorí odovzdávajú svoje skúsenosti a vedomosti študentom, a zároveň na rozvoji medzinárodných spoluprác, preto ponúka všetkým svojim zamestnancom benefit - možnosť bezplatného vzdelávania v anglickom jazyku.

_
Hodiny angličtiny 2x týždenne môžu využiť všetci pedagógovia Školy dizajnu.
Kurzy anglického jazyka zabezpečujú lektorky Jaroslava Kholová a Sarah Mimouni.

.
.