Naši pedagógovia

4 Štvorročné štúdium s maturitou

p 8221 M 05 Dizajn - Priemyselný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Ilčík Mgr. art. Peter Ilčík

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akad. sochár Ivan Žákovič, akad. sochár Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová Ing. et Mgr. art. Eva Mikulášová

g 8221 M 11 Dizajn - Grafický a priestorový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Bc. Martin Schwarz Bc. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová

8259 M Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Mária Kodčíková Mgr. art. Mária Kodčíková

8296 M Grafický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič Gáspár, ArtD. Bc. Martin Schwarz Bc. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. René Gabrielli Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová

d 8297 M Fotografický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko

o 8298 M Odevný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková

8299 M Dizajn interiéru
vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

3 Vyššie odborné štúdium

c 8258 Q Filmová a mediálna tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Mária Kodčíková Mgr. art. Mária Kodčíková

a 8259 Q Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Mária Kodčíková Mgr. art. Mária Kodčíková Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

f 8263 Q Fotografia - žurnalistická fotografia
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. doc. Mgr. Jozef Sedlák doc. Mgr. Jozef Sedlák Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko

i 8275 Q Interiérový dizajn
vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

t 8291 Q Odevný a textilný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková

v 8293 Q Grafika vizuálnych komunikácií
vedúci odboru:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény

pedagógovia:
Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Eva Cibulíková Ing. Eva Cibulíková Mgr. Oľga Paulusová Mgr. Oľga Paulusová Mgr. Balko Roman Mgr. Balko Roman PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. František Bednárik Mgr. František Bednárik Mgr. Iveta Obšivanová Mgr. Iveta Obšivanová

Zahraničné oddelenie – Erasmus+

Katarína Šidová, DiS Katarína Šidová, DiS