Naši pedagógovia

4 Štvorročné štúdium s maturitou

Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

Dizajn interéru
vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová

Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

d Fotografický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Žofia Šutá Mgr. art. Žofia Šutá Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Ing. et Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová Mgr. art. Lenka L. Lukačovičová

g Grafický a priestorový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD. Bc. Martin Schwarz Bc. Martin Schwarz Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Miriam Kulacsová Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

o Odevný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Božović Mgr. art. Maja Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková

p Priemyselný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Fašanok Mgr. art. Peter Fašanok

pedagógovia:
Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Mgr. art. Žofia Šutá Mgr. art. Žofia Šutá Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová

3 Vyššie odborné štúdium

a Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr. art. Dušan Draxler Mgr. art. Dušan Draxler

c Filmová a mediálna tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. art. Mária Kodčíková Mgr. art. Mária Kodčíková

f Fotografia - žurnalistická fotografia
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. art. Petra Cepková ArtD. Mgr. art. Petra Cepková ArtD. doc. Mgr. Jozef Sedlák doc. Mgr. Jozef Sedlák Ing. et BcA. Peter Korček Ing. et BcA. Peter Korček Mgr. art. Jakub Čajko Mgr. art. Jakub Čajko

v Grafika vizuálnych komunikácií
vedúci odboru:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény

pedagógovia:
Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Tomáš Vicen Mgr. art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD. Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD. Mgr. art. Žofia Šutá Mgr. art. Žofia Šutá Mgr. art. Jana Hirnerová Mgr. art. Jana Hirnerová

i Interiérový dizajn
vedúci odboru:
Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

pedagógovia:
Mgr. art. Peter Fašanok Mgr. art. Peter Fašanok Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. et Ing. Kristína Vargová, PhD. Mgr. art. Eva Mikulášová Mgr. art. Eva Mikulášová

m Manažment umenia a dizajnu
vedúci odboru:
PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík

pedagógovia:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Ing. arch. Katarína Michalková Ing. arch. Katarína Michalková

t Odevný a textilný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Božović Mgr. art. Maja Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Eva Cibulíková Ing. Eva Cibulíková Mgr. Oľga Paulusová Mgr. Oľga Paulusová Mgr. Balko Roman Mgr. Balko Roman PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jaroslava Kholová Mgr. Jaroslava Kholová Bc. Sarah Mimouni Bc. Sarah Mimouni Mgr. art. Michal Petrovský Mgr. art. Michal Petrovský