Naši pedagógovia

4 Štvorročné štúdium s maturitou

d Fotografický dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Mgr. Rudolf Lendel Mgr. Rudolf Lendel Mgr.art. Daniel Dida Mgr.art. Daniel Dida Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Kristián Németh Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

g Grafický a priestorový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Michal Mečár Mgr. Michal Mečár

pedagógovia:
Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Juraj Puchovský Mgr. art. Juraj Puchovský Mgr.art. Tomáš Vicen Mgr.art. Tomáš Vicen Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD.

o Odevný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bozovič Mgr. art. Maja Bozovič

p Priemyselný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Fašanok Mgr. art. Peter Fašanok

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akadademický sochár Ivan Žákovič, akadademický sochár Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Mgr. art. Marek Jurčiak Mgr. art. Marek Jurčiak

3 Vyššie odborné štúdium

a Animovaná tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. art. Oľga Paštéková Mgr. Zuzana Kizáková Mgr. Zuzana Kizáková PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Milan Pucher Milan Pucher Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD. Mgr.art Martina Frajštáková, ArtD.

c Filmová a mediálna tvorba
vedúci odboru:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles

pedagógovia:
Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. art. Martin Snopek ArtD. Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Zuzana Kizáková Mgr. Zuzana Kizáková Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Lukáš Šafař Mgr. art. Dušan Bustin Mgr. art. Dušan Bustin PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík

f Fotografia - žurnalistická fotografia
vedúci odboru:
Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

pedagógovia:
Ing. Martin Kokles Ing. Martin Kokles Mgr. Rudolf Lendel Mgr. Rudolf Lendel Mgr. art. Petra Cepková, ArtD. Mgr. art. Petra Cepková, ArtD.

v Grafika vizuálnych komunikácií
vedúci odboru:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény

pedagógovia:
Mgr. art. Peter Huba Mgr. art. Peter Huba Mgr.art. Tomáš Vicen Mgr.art. Tomáš Vicen Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr. art. Katarína Galovič, ArtD.

i Interiérový dizajn
vedúci odboru:
Mgr. art. Peter Fašanok Mgr. art. Peter Fašanok

pedagógovia:
Ivan Žákovič, akadademický sochár Ivan Žákovič, akadademický sochár Ing. Pavol Mikuláš, ArtD. Ing. Pavol Mikuláš, ArtD.

m Manažment umenia a dizajnu

t Odevný a textilný dizajn
vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bozovič Mgr. art. Maja Bozovič

Všeobecno-vzdelávacie predmety

Ing. Eva Cibulíková Ing. Eva Cibulíková PhDr. Klára Kubíková Mgr. Oľga Paulusová Mgr. Oľga Paulusová Mgr. Balko Roman Mgr. Balko Roman Mgr. Patrik Pavlanský Mgr. Patrik Pavlanský PhDr. Vladimír Repčík PhDr. Vladimír Repčík Mgr. Jana Mináriková Mgr. Jana Mináriková Mgr. Ivana Korenková Mgr. Ivana Korenková