Diela našej pedagogičky Gabriely Halás na výstave Spoločná pôda

Gabriela Halás, Lucia Kotvanová, Daniela Krajčová, Dorota Sadovská / Spoločná pôda / Kurátorka: Jana Babušiaková / Nová tržnica, Bratislava / 29.10. – 4. 12. 2021


V priestore Tržnice na Trnavskom mýte v Bratislave vystavuje svoje diela v rámci výstavného projektu Spoločná pôda aj naša pedagogička Gabriela Halás. Jej dielo Záhrada nájdete na poschodí pri vchode od Krížnej ulice.

Gabriela Halás: Záhrada, 2021, kresba páskou na podlahe, objekty, variabilné rozmery

Záhrada ako miesto oddychu, prepojenia so zemou a prírodou, ale aj miesto, odkiaľ zvyčajne pochádzajú potraviny pestované v malom sa stalo námetom diela Gabriely Halás. Symbolicky ju znázorňuje na podlahu balkóna Tržnice ako kresbu farebnými páskami. Schéma prírodných štruktúr je viac imaginatívnou snovou mapou ako pôdorysom reálneho miesta. Do budovy Tržnice, charakteristickej výraznými technickými prvkami, prináša kontrastný krátkodobý pocit inej, organickej organizovanosti. Zároveň obracia našu pozornosť ku koreňom, ku základom samotnej budovy – k predaju ovocia a zeleniny od drobných pestovateľov. V podobe rôznych biologických tvarov a objektov sa v nej zhmotňuje celá šírka jej chcených i nechcených obyvateľov; húb i rastlín, medzi ktoré človek môže voľne vstúpiť. Ocitne sa tak nečakane v záhrade, respektíve v jej obraze. Ten hovorí o jej vyživovacom potenciáli, kultivovaní ale aj rešpekte a tolerancii k jej ekosystému, ktorého pravidlá sa len čiastočne prekrývajú s našimi ľudskými.

> Tlačová správa
> Fotoreport

Foto: Adam Šakový