INFORMAČNÝ KANÁL - COVID-19: oranžová fáza

AKTUÁLNA SITUÁCIA >>> ORANŽOVÁ FÁZA

Všetci žiaci grafického dizajnu a grafického a priestorového dizajnu budú jeden týždeň v karanténe(od 16.9. do 22.9.2020 vrátane) , vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou. Na odbore grafikov sa potvrdil prípad ochorenia koronavírusom. Sledujte prosím svoj zdravotný stav. Škola sa dostáva do oranžovej fázy. Veríme, že ďalší prípad sa už nevyskytne a všetci študenti budú v poriadku.
*
​Informačný kanál slúži na ohlásenie podnetov v súvislosti s epidémiou COVID-19. >>> covid@ssus.sk

Informačný kanál slúži aj na dotazy a odporúčania.


Ak bol niekto pozitívne testovaný na COVID-19, prišiel do kontaktu s človekom na ochorenie COVID-19, alebo má podozrenie na ochorenie COVID-19, musí to ohlásiť vedeniu školy
. Súčasne by mal oznámiť aj okruh ľudí, s ktorými prišiel do kontaktu.

Škola zriadila Permanentný monitorovací orgán, ktorého náplňou je sledovanie epidemiologickej situácie, manažment a návrh opatrení, ktoré budú aktivované tak, aby sa zamedzilo šíreniu ochorenia COVID-19 vo všetkých miestnostiach školy. Škola má v prípade potreby zriadenú izolačnú miestnosť.

V prípade, že sa u niekoho objavia príznaky ako napr. infekcia horných dýchacích ciest, horúčky, poruchy chuti a čuchu, bolesti hlavy alebo zažívacie ťažkosti, kontaktuje vedenie školy.

AKTUÁLNA SITUÁCIA >>> ORANŽOVÁ FÁZA
inštrukcie a info o opatreniach si môžete stiahnuť nižšie.>>> VIAC INFO O ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA A OPATRENIACH SÚVISIACICH S COVID-19

Semafor_pre_stredné_školy.pdf INFO_-_oranžová_fáza.jpg
oranžová fáza
oranžová fáza