Prezenčné vyučovanie pre skupiny 5 študentov už prebieha

Od 8. februára môže vyučovanie prebiehať aj prezenčne pre skupiny max. 5 študentov a pre všetky triedy končiacich ročníkov.


Dá sa šiť alebo tvoriť strihy cez internet? Dá, ale je to mimoriadne náročne, zdĺhavé a nekomfortné. Osobný kontakt s pedagógom, ktorý môže okamžite korigovať prácu študentov, ihneď poradiť, vysvetliť a ukázať správny postup je nenahraditeľný.
Naši študenti majú po dohode s pedagógmi možnosť využívať učebne či technológie Školy dizajnu a môžu sa konečne učiť aj prezenčne. Viacerí takúto možnosť veľmi vítajú.Podmienkou na vstup do školy je negatívny Ag/PCR test.
>>> Viac info tu<<<