Výsledky talentových skúšok - 18.3.2019

Blahoželáme úspešným uchádzačom a uchádzačkám! Veľmi nás potešila kvalita mnohých prác, tešíme sa na stretnutie v septembri.


Talentová skúška pozostávala z týchto častí:
1. Kresba zátišia - 15 bodov
2. Výtvarné spracovanie zadanej témy - 15 bodov
3. Pohovor s uchádzačom – prezentácia domácich prác (portfólio) - 10 bodov
Do hodnotenia sa započítavajú aj študijné výsledky za 8. a 9. ročník ZŠ (5 bodov) a vedomostný test (5 bodov).

Minimálny počet bodov na prijatie je 18.

PROSÍME VŠETKÝCH PRIJATÝCH ŠTUDENTOV A ŠTUDENTKY, ABY DORUČILI ZÁPISNÉ LÍSTKY DO ŠKOLY DIZAJNU NAJNESKÔR 17. 4. 2019. ĎAKUJEME.
_
Výsledky prijímacích talentových skúšok nájdete od 19. 3. 2019 aj pri vstupe do budovy Školy dizajnu na Ivanskej ceste 21.

Oficiálne rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí/neprijatí bude zaslané poštou do 3 pracovných dní.

>>> ZÁPIS NA ŠTÚDIUM - 10.4.2019

↓ ZOZNAM PRIJATÝCH UCHÁDZAČOV NÁJDETE V PRÍLOHE

temp_file_Talentove_skusky_18.3.2018_-_prijati_uchadzaci1.pdf
.
.