Mgr. art. Jana Kirschnerová Mgr. art. Jana Kirschnerová

d 8606 M Fotografický dizajn

f 8625 Q Fotografia - žurnalistická fotografia

Osobné údaje:

Narodená 14. januára 1977 v Bratislave.

2000-2005 dramaturgická, organizačná príprava a realizácia podujatí
a vedenie výtvarného krúžku pre Cultus – centrum pre kultúru a umenie

2002-2004 odborný pedagóg predmetu fotografické techniky na fakulte
architektúry na STU

2001 odborný pedagóg predmetov počítačová grafika a základy fotografie na
Súkromnej strednej umeleckej škole v Bratislave.

2005 vedúca oddelenia fotografický dizajn

 

Štúdium:

1991-95 Škola úžitkového výtvarníctva v Bratislave, odbor fotografia

1995-2001 Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
voľné umenie – fotografia, katedra vizuálnych médií

1996/97 v ateliéri doc.Miloty Havránkovej

1997-2001 v ateliéri doc. Ľuba Stacha.

 

Účasť na výstavách:

1994 Fotografické oddelenie ŠÚV, Cukráreň Veľké srdce, Bratislava.

1996 Siedmy rok, galéria Médium, Bratislava.

1998 Fotografické presahy Ľuba Stacha a jeho študentov, Galéria
Akcent,
Bratislava

1999 Osem a pol roka, Galéria 4, Cheb.

1999 Digitálna fotografia, Umelecká beseda, Bratislava

1999 Digitálna fotografia, galéria Černá labuť, Praha.

1999 VŠVU – VŠMU, galéria Médium, Bratislava

2001 Argentique Numérique Slovaquie, Aula du Palais Universitare,
Strasbourg.

2003-04 „Lys“ - Moderne Slovakisk Kunst, Nórsko

2004 Kolegovia z 21, Slovenský rozhlas, Bratislava

 

Individuálne výstavy:

2001 Virtuálna cesta Jany Kirschnerovej, Cultus – Prievoz, Bratislava.

2002 Momentky, Café Parnas, Bratislava.

 

Ocenenie:

2002 Medzinárodná prehliadka študentských filmov Áčko, kategória Videoklip

hlavonožec
hlavonožec
Jana Kirschnerová
obloha
obloha
Jana Kirschnerová
tiene neklamú
tiene neklamú
Jana Kirschnerová
veľké pranie
veľké pranie
Jana Kirschnerová
agent
agent
Jana Kirschnerová
zlaté rybky
zlaté rybky
Jana Kirschnerová
dvere
dvere
Jana Kirschnerová