Grafický dizajn / Workshop / Japonská kaligrafia

Grafický dizajn

Pani Seiko Kawashima Jakubáčová je v súčasnosti jedným z najpoprednejších japonských kaligrafov v Európe. Narodila sa 16. júla 1960 v meste Sendai, prefektúra Miyagi, Japonsko. Kaligrafiu začala študovať už ako desaťročná. Neskôr pokračovala v štúdiu na umeleckej škole Miyagino, odbor kaligrafia, pod vedením profesorky Tomoko Shindo. V roku 1985 získala prvú cenu na výstave kaligrafie v Art Galery Ueno v Tokiu. V roku 1987 ukončila štúdium na umeleckej škole Miyagino v odbore kaligrafia, a súčasne získala diplom učiteľky kaligrafie s právom používať meno Ginsho.
    Od roku 2000 žije pani Seiko Kawashima Jakubáčová na Slovensku, v bratislavskej mestskej časti Vajnory, vyučuje kaligrafiu (napr. realizovala workshopy na Katedre východoázijských štúdií FF UK v Bratislave), organizuje medzinárodné semináre a kurzy kaligrafie a vystavuje nielen na Slovensku, ale i v Rakúsku a Nemecku.

Študentské práce

Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Rím / Taliansko Grafický dizajn / Workshop / Japonská kaligrafia Grafický dizajn / Odborná exkurzia Trienále / Trnava / Slovensko Grafický dizajn / Diplomy a ocenenia / všetky ročníky Grafický dizajn / Plenér kresba, maľba, landart / Piran / Slovinsko Grafický dizajn / Plenér kresba, maľba, landart / Tren. Teplice / Slovensko Grafický dizajn / Plenér - kresba, maľba, landart / Bratislava / Slovensko Grafický dizajn / Plenér - kresba, maľba, landart / Patince / Slovensko Grafický dizajn / Elektronické publikovanie / 4. ročník Grafický dizajn / Elektronické publikovanie / 3. ročník Grafický dizajn / Navrhovanie H.O.P / 4. ročník Grafický dizajn / Navrhovanie H.O.P / 3. ročník Grafický dizajn / Výtvarná príprava / 2. ročník Grafický dizajn / Výtvarná príprava / 1. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier IV. / 4. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier III. / 3. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier II. / 2. ročník Grafický dizajn / Figurálna kresba atelier I. / 1. ročník Grafický dizajn / Počítačová grafika / 2. ročník Grafický dizajn / Počítačová grafika / 1. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 4. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 3. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 2. ročník Grafický dizajn / Typografia - Písmo / 1. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 4. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 3. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 2. ročník Grafický dizajn / Praktické cvičenia / 1. ročník Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Benátky / Taliansko Grafický dizajn / Odborná exkurzia Bienále / Brno / Česká republika Grafický dizajn / Erasmus + / Ljubljana / Slovinsko Grafický dizajn / Erasmus + / Miláno / Taliansko PROFIL ODBORU Grafický dizajn - vedúci odboru Mgr. Michal Mečár