t Odevný a textilný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Maja Bažik Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Absolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov odevného a textilného dizajnu a technologické vedomosti z odevnej praxe.

Študentky a študenti vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve či textilnom dizajne. Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi zároveň transformovať voľnú tvorbu do podoby odevnej konfekcie.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolventi študijného odboru odevný a textilný dizajn sú vzdelaní odborníci a odborníčky so schopnosťou samostatného výtvarného myslenia. V praxi si nachádzajú uplatnenie najmä ako profesionáli v navrhovaní a zhotovovaní odevov a odevných kolekcií, módni návrhári a návrhárky, tvorcovia autorských textílií a textilní dizajnéri. Dokážu založiť vlastnú firemnú značku, riadiť firmu a podnikať v odbore. Môžu sa uplatniť aj ako módni poradcovia.

KONTAKT: odev@ssus.sk


Študenti a absolventi odboru

Tomáš Šetaffy | Samuela Takáčová | Mária Štvrtecká | Zina Špačeková | Viviána Babicová | Mária Ftáčniková | Barbora Klinková | Nikoleta Lučanská | Michal Pečuch | Veronika Belková | Katarína Frličková | Bronislava Plešková | Dominika Valkovičová | Kristína Šipulová | Lucia Kurthiová