Študenti Školy dizajnu zvíťazili v environmentálnej umeleckej súťaži

Študenti a študentky Školy dizajnu zvíťazili so svojim videom v súťaži Dunajský majster umenia 2017.

Druháci z odboru grafický a priestorový dizajn reagovali svojim dielom na znečistenie Dunaja a jeho brehov. Pod vedením pedagóga Mgr. Michala Mečára vyčistili časť brehu pri rieke a z naplaveného dreva vytvorili nápis HELP, ktorý je symbolickým volaním rieky o pomoc. Porota ocenila komplexnosť, originalitu a silný environmentálny apel diela. Víťazné video nájdete >TU

<

Súčasťou kolektívneho diela bolo samotné čistenie brehu (akcia), nápis HELP (landart) a krátky film (

VIDEO).
Počas akcie vyzbierali študenti a študentky 30 kg odpadu.

K 1. miestu v súťaži blahoželáme študentom a študentkám:
Dominika Klocháňová, Richard Ormandy, Viktória Kováčová, Nicol Bonevova, Laura Bistová, Tomáš Holocsy, Ema Arnold, Simona Duna

_
GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ: prijímacie pohovory na vyššie odborné štúdium - 23.august 2017 (prihlášku treba podať do 16.8.2017 písomne, alebo do 22.8.2017 osobne)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.