VOŠ - ŽIADOSŤ O ZNÍŽENIE ALEBO ODPUSTENIE POPLATKU ZA KOMISIONÁLNU SKÚŠKU

VOŠ_Žiadosť_o_zníženie_odpustenie_poplatku_za_komisionálnu_skúšku.docx