ERASMUS+ 2018 / výzva pre študentov

Naši študenti môžu v rámci programu Erasmus+ absolvovať aj v tomto roku študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v Estónsku.

Prostredníctvom programu Erasmus+, do ktorého je Škola zapojená, môžu dvaja naši študenti študovať na Kuressaare Ametikool. Ide o vzdelávaciu inštitúciu, ktorá poskytuje odborné vzdelanie v oblastiach dizajnu, informačných a komunikačných technológií, manažmentu a ďalších odborov. Škola sa nachádza na estónskom ostrove Saaremaa.

Vyplnenú prihlášku (v prílohe) na výberové konanie môžete odovzdať najneskôr do 17.06.2018 – 23:59 hod. výberové konanie sa bude konať v pondelok 18.06.2018 o 11:00 hod.

Prihlášku môžete poslať e-mailom (ssus@ssus.sk), alebo vytlačenú odovzdať na sekretariáte Školy dizajnu.

_
Informácie o mobilitnom projekte:

KTO: Dvaja študenti VOŠ

KEDY: November 2018, trvanie stáže študentov je 32 dní vrátane cesty

KAM: Škola Kuressaare Ametikool v meste Kuressaare na ostrove Saaremaa, Estónsko

Odbor: Odevný dizajn

Web školy: http://www.ametikool.ee/in-english

Informácie pre prichádzajúcich stážistov: http://www.ametikool.ee/in-english/information-for-incoming-students

JAZYK: Angličtina na komunikatívnej úrovni

TÉMA: Leader in leather

CIEĽ: Získanie vedomostí a zručností v spracovávaní kože

FINANCIE: Z projektu sú kryté náklady na cestu, ubytovanie a neveľké vreckové

ORGANIZAČNÉ NÁROKY: Študenti budú participovať na organizácii cesty, ubytovania, poistenia, jazykovej príprave, dokumentácii, naplnení bodov projektu, pravidlách bezpečnosti a pod.

_
Projekt je realizovaný s podporou programu Erasmus+

↓PRIHLÁŠKA

Prihláška-na-výberové-konanie-študenti.docx
.
.
.
.