ŠKOLA AKO OTÁZNIKNiekedy sa pýtame viac ako odpovedáme, aby sme študentov a študentky podporili v uvažovaní o vlastných odpovediach a riešeniach. Ako transformujeme obyčajné na výnimočné? Čo je zmyslom našej tvorby? Čo sme vytvorili? Sme na dobrej škole? Odpovede nachádzajú študentky a študenti počas svojho štúdia a tvorby. Kryštalizácia a vyjadrenie vlastných myšlienok a postojov prebieha počas štúdia a vrcholí v záverečných ročníkoch prezentáciou absolventských práca a ich obhajobami.


>>> VIAC O ŠKOLE DIZAJNU

>>> NAŠE AKTIVITY

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM