PRIHLÁŠKA NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov ZŠ

INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

EDU ID: 100000255
KÓD ŠKOLY: 31792952

* ODBORY *


Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie v týchto odboroch MATURITNÉHO ŠTÚDIA:

>>> PRODUKTOVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN
>>> GRAFICKÝ DIZAJN
>>> FILMOVÁ TVORBA
>>> ANIMOVANÁ TVORBA
>>> FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
>>> ODEVNÝ DIZAJN
>>> DIZAJN INTERIÉRU
.
.

PRIHLÁŠKU možno podať:
- elektronicky (zadáva sa v systéme aSc agenda, eŠkola), alebo
- v listinnej podobe (vzor v prílohe nižšie) na základnej škole, ktorú uchádzač navštevuje

INFORMÁCIE ako vyplniť a podať prihlášku na stredú školu Vám poskytnú výchovní poradcovia na základnej škole, nájdete ich aj na webe Ministerstva školstva, alebo v prílohách nižšie.

TERMÍN NA PODANIE PRIHLÁŠKY: Prihlášku je potrebné podať elektronicky alebo v listinnej podobe na základnej škole, ktorú uchádzač navštevuje do 20. marca 2022.

TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY: MÁJ 2022
Presný dátum včas zverejníme.
.
.

* PRIJÍMCIA TALENTOVA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva zo 4 častí:
1. kresba zátišia
2. výtvarné spracovanie zadanej témy
3. test všeobecného prehľadu
4. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby
>>> Viac info


>>> V prípade nepriaznivej epidemickej situácie sa talentová skúška môže realizovať dištančne. Hodnotiť sa v tom prípade bude najmä:
1. portfólio vlastnej tvorby (uchádzač zašle e-mailom ukážky svojej tvorby)
2. test všeobecného prehľadu (uchádzač zašle e-mailom)

>>> O podrobnostiach a kritériách talentovej skúšky budú uchádzači po doručení prihlášok včas oficiálne informovaní.


* POPLATOK ZA PRIHLÁŠKU A PRIJÍMACIE POHOVORY NEPLATÍTE.*


>>> Mám šancu na prijatie?


* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ


>>> AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY O ŠTÚDIU, TALENTOVKÁCH, ALEBO JEDNOTLIVÝCH ODBOROCH, MÔŽETE NÁM KEDYKOĽVEK NAPÍSAŤ


* INFO/KONTAKT *

INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

TAJOMNÍČKA ŠKOLY:
Mgr. Veronika Segešová: tajomnik@ssus.sk / +421 2 434 108 02

ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM

Usmernenie_k_podaniu_prihlasky_a_info_o_prijimacom_konani.pdf Ako_vyplnit_prihlasku.pdf Prihláška_na_vzdelávanie_v_strednej_škole.pdf
ANIMOVANÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
ODEVNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
DIZAJN INTERIÉRU na Škole dizajnu v Bratislave
OBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA na Škole dizajnu v Bratislave
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ A PRIESTOROVÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
GRAFICKÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
PRIEMYSELNÝ DIZAJN na Škole dizajnu v Bratislave
CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY na Škole dizajnu v Bratislave