Škola dizajnu na aprílovom Dobrom trhu!

V susedstve Vyššieho odborného štúdia Školy dizajnu na na Panenskej ulici a sa uskutoční Jarný Dobrý trh už 20. apríla 2024!

​Kolektív vyššieho odborného štúdia pripravil pre návštevníkov a návštevníčky aj tentokrát program v našej budove na Panenskej 28.


Celodenné akivity:
>>> Deň otvorených dverí: Prehliadka učební a odborov
>>> SWAP

Riso workshop:
11:00 - 12:30
14:00 - 15:30
> Prihlásenie


Aprílový Dobrý trh privíta trhovníkov, ľudí zo susedstva, neziskovky, návštevníkov či umelcov a umelkyne, ktorí spolu vytvoria jeden skvelý deň. Počas trvania trhu, od 10.00 do 17.00, sa môžete tešiť na sprievodné aktivity a trhovníkov s rozmanitou ponukou. Program bude prebiehať aj v susedských prevádzkach a dvoroch. Tešiť sa môžete na obľúbený Detský Dobrý trh, divadielka, workshop cirkusového umenia, virtuálnej reality, kvetinovej výzdoby, ale aj na bazár oblečenia, koncerty, diskusie o meste a ľuďoch, participatívne umenie či Dvor neziskoviek.