Prečo študovať na Škole dizajnu? / Záleží nám na priateľskej atmosfére

V ŠKOLE DIZAJNU NÁM ZÁLEŽÍ NA PRIATEĽSKEJ ATMOSFÉRE A INDIVIDUÁLNOM A REŠPEKTUJÚCOM PRÍSTUPE. ESENCIÁLNE DÔLEŽITÉ SÚ PRE NÁS VZÁJOMNÝ REŠPEKT, PODPORA A OHĽADUPLNÝ PRÍSTUP K INÝM, K SEBE A K SVETU.


Poslaním Školy dizajnu je podporovať nezávislé myslenie v kreatívnom a vizuálnom prostredí. Študentky a študentov podporujeme vo zvedavosti, vlastných nápadoch, objavoch, experimentoch, jednoducho vo všetkom, čím sa prejavuje ich talent a uvažovanie.

Zároveň si uvedomujeme, že talent musí byť podporený trpezlivosťou, sebadisciplínou, intelektuálnym rozvojom, teóriou prepojenou s praxou, štúdiom jazykov a medzinárodnou skúsenosťou.

Poznanie o svete pre nás zahŕňa aj sociálny a ekologický rozmer. Rozprávame sa o problémoch spoločnosti, všímame si environmentálne problémy, uvažujeme o riešeniach. Esenciálne dôležité sú pre nás vzájomný rešpekt, podpora a ohľaduplný prístup k iným, k sebe a k svetu. K tvorbe pohodovej atmosféry v škole prispieva a podporu pre študentky a študentov poskytuje aj naša školská psychologička a kariérna poradkyňa.

/

NAŠE HODNOTY

Pre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité, aby naše študentky a študenti mohli slobodne, ale s rešpektom k iným vyjadriť svoj názor, kreatívne realizovať svoje dielo, rozvíjať svoj talent, individualitu, ale aj schopnosť spolupráce a aby mali podporu v snahe prekračovať vlastné tvorivé a intelektuálne horizonty.

Je pre nás dôležité, aby sa študenti a študentky naučili vnímať svet v širších kontextoch, aby kriticky premýšľali, aby si kládli otázky a hľadali odpovede. Naša výuka a prax ponúka šancu stať sa nie len kvalitnými a rozhľadenými, ale aj zodpovednými dizajnérmi a dizajnérkami, ľuďmi, ktorí dokážu tvoriť a posúvať existujúce štandardy vo svojich odboroch.>>> NA ČOM NÁM ZÁLEŽÍ

>>> PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

Odbor Grafický dizajn so svojimi pedagógmi
Odbor Grafický dizajn so svojimi pedagógmi
Študenti na plenéri v partnerskej škole v Jihlave
Študenti na plenéri v partnerskej škole v Jihlave
Lyžiarsky výcvik
Lyžiarsky výcvik
Študentky na plenéri v Slovinsku
Študentky na plenéri v Slovinsku
Študentská výstava v ABC Gallery v Starom meste
Študentská výstava v ABC Gallery v Starom meste
Študentky a študenti so svojou pedagogičkou na klimatickom štrajku
Študentky a študenti so svojou pedagogičkou na klimatickom štrajku
Exkurzia vo Viedni
Exkurzia vo Viedni
DOD v Škole dizajnu
DOD v Škole dizajnu