TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY: MÁJ 2022

​Ministerstvo školstva určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 nasledovne:

1. KOLO:

1. TERMÍN: 4. 5., 5. 5. alebo 6. 5. 2022 / V prihláške uvádza uchádzač kód 1 pre 1. kolo - 1. termín
Talentová skúška v prvom termíne sa uskutoční v jeden deň v niektorom z termínov: 4. 5., 5. 5. alebo 6. 5. 2022 / Ak sa uchádzač hlási na dva odbory na Škole dizajnu, bude mu určený na každý odbor samostatný termín. / Presný termín konania talentovej skúšky bude uchádzačovi oznámený najneskôr v oficiálnej pozvánke na prijímacie talentové skúšky.

2. TERMÍN: 11. 5., 12. 5. alebo 13. 5. 2022 / V prihláške uvádza uchádzač kód 2 pre 1. kolo - 2. termín
Talentová skúška v druhom termíne sa uskutoční v jeden deň v niektorom z termínov: 11. 5., 12. 5. alebo 13. 5. 2022 / Ak sa uchádzač hlási na dva odbory na Škole dizajnu, bude mu určený na každý odbor samostatný termín. / Presný termín konania talentovej skúšky bude uchádzačovi oznámený najneskôr v oficiálnej pozvánke na prijímacie talentové skúšky.

2. KOLO:
Ak riaditeľ Školy dizajnu rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. 2. kolo prijímacej skúšky sa však nemusí uskutočniť.

Viac info v oficiálnom dokumente MŠ SR v prílohe>>> PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCH