Centrum odborného vzdelávania a prípravy

Cieľom Centra odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií je intenzívne prepájanie vzdelávacích programov Školy dizajnu s podnikateľskou sférou a odvetviami kreatívneho priemyslu. Škola rozvíja spolupráce s firmami a inštitúciami, v ktorých môžu študenti prakticky uplatniť svoje odborné vzdelanie a zručnosti. Vďaka Centru odborného vzdelávania a prípravy získavajú naši študenti nové vedomosti, zručnosti a skúsenosti, ktoré im pomáhajú uplatniť sa na pracovnom trhu vo svojich odboroch a profesijnom zameraní.

 

IKEA
Škola dizajnu spolupracuje so spoločnosťou IKEA Bratislava, v ktorej naši študenti a študentky interiérového dizajnu stážujú...
MADE BY VACULIK
MADESHIP je projekt spolupráce ŠKOLY DIZAJNU a reklamnej agentúry MADE BY VACULIK.
SLOVENSKÁ ŽIVNOSTENSKÁ KOMORA
Študenti a študentky Školy dizajnu pod vedením pedagógov Vojtecha Rumana a Róberta Szegényho navrhovali a realizovali...
ANTALIS
Spoločnosť Antalis je popredný európsky distribútor papiera, obalových riešení a produktov vizuálnej komunikácie pre profesionálov. Poskytuje...
COLONNADE
Študenti a študentky Školy dizajnu v rámci praxe navrhovali rôzne prvky firemnej identity a firemnej komunikácie...
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Študenti priemyselného dizajnu pracovali v rámci praxe pre zadávateľa - Slovenskú agentúru životného prostredia na návrhoch...
TAU-CHEM
V rámci Centra kreatívnej praxe sme realizovali viacero spoluprác so spoločnosťou Tau-chem.
ČO JE CENTRUM ODBORNÉHO VZDELÁVANIA A PRÍPRAVY
Centrum odborného vzdelávania a prípravy dizajnu a multimédií >>>