Zriaďovateľ

Zakladateľom a zriaďovateľom Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu je akademický maliar Bohumil Bača.