ŠKOLA DIZAJNU

*>>> VIDEO PROFILY ODBOROV
>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ
INFO / KONTAKT
INFO O ŠTÚDIU: Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114
ADRESA: Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču, Ivanská cesta 21, 821 04 Bratislava

Co sa u nas naucis?
Co sa u nas naucis?
1
1
2
2
3
3
4
4