Michal Žák

Michal Žák je študentom vyššieho odborného štúdia na Škole dizajnu, odbor Grafika vizuálnych komunikácií.

_
Bakalárske štúdium si ukončil na Fakulte Architektúry STU. Čo ťa motivovalo prihlásiť sa na vyššie odborné štúdium grafiky vizuálnych komunikácií (GVK) na Škole dizajnu?

Škola dizajnu sa ocitla v mojom zornom poli už dávnejšie. Bolo to ešte počas strednej školy, keď som chodil okolo – som totiž obyvateľom mestskej časti Trnávka. Vždy ma fascinovala veľká bielomodrá maľba, čo sa dodnes skveje na juhozápadnej strane budovy školy. Pre pubertiaka obdivujúceho street art to je skvelá reklama! Ako som sa neskôr dozvedel, autorom bol absolvent tejto školy. Dávnejšie som tiež chodil na výtvarku do ZUŠ v Ružinove k Dušanovi Nágelovi – bývalému pedagógovi Školy dizajnu a skvelému človeku, ktorý nám občas čo-to o tejto škole a jej žiakoch rozprával. Ďalším momentom, ktorý už bol rozhodujúci, bolo uvedomenie si vlastnej potreby doplniť si vzdelanie v oblasti práce v počítačových programoch, ak chcem posunúť ilustráciu z papiera do digitálnej formy. Štúdium na odbore Grafika vizuálnych komunikácii sa mi zdalo ako skvelá príležitosť chopiť sa šance.

Za mimoriadne pozitívnu vec na Škole dizajnu považujem – slovami nášho pedagóga a vedúceho odboru Róberta Szegényho – že naša škola je taký katalyzátor. Tu sa to všetko kumuluje. Ľudia, nápady, skúsenosti, stret kreativít. Kolujú tu všelijaké knižky a brožúrky, ktoré by sa len tak k človeku nedostali. Už samotný fakt, že triedy máme umiestnené tak blízko seba napomáha tomuto kumulovaniu. Naopak na čo sa pozerám kriticky, je nevyužívanie tohto bohatého potenciálu Školy dizajnu samotnými študentmi. Zo štúdia architektúry mi ostala pamätná veta profesora Ľuba Závodného: ,,Ja sa vám študentom čudujem, že nás viac nežmýkate!“ Toto mám na mysli.

Čomu sa práve na GVK venujete?

Školský rok sme začali klasickým starým dobrým lynoritom na tému ľubovoľného filmového motívu. Na ďalších predmetoch sme uvádzaní do počítačových Adobe programov – Indesign, Illustrator či Photoshop. Okrem toho nás na výtvarných predmetoch učia zvládať rôzne výtvarné či kompozičné techniky. Významným stmeľovacím momentom pre náš spolužiacky kolektív bol úvodný októbrový plenér (sústredenie) v Trenčianských Tepliciach, bez ktorého sa dynamika roka ani nedá predstaviť. Aktuálne v Škole dizajnu prebieha odborná prax v spolupráci s reklamnou agentúrou Made by Vaculik. Jej témou je návrh dizajnu študentskej platobnej karty pre Tatra banku. Je skvelé, že sa podieľame na vzniku dizajnu, ktorý sa reálne dostane medzi ľudí.

Čomu sa venuješ mimo školy?

Okrem privyrábania si ako príležitostný ilustrátor a učiteľ kreslenia, nemôžem odolať ničomu, čo aspoň trochu zaváňa umením. Okrem záujmu o nové vizuálne formy ma čím ďalej, tým viac zaujíma komplikovaný vzťah súčasného umenia a kresťanskej spirituality. Čas na tejto škole je toho výborným spúšťačom. V poslednom období mimoriadne rád chodím relaxovať do kníhkupectiev – stratiť sa medzi regálmi, kde sú tony inšpirácie. Okrem toho sa už roky venujem dobrovoľníckej činnosti v prostredí mládežníckeho saleziánskeho strediska v Trnávke, ktoré má intenzívne formovalo v detstve a mladosti.

Michal Žák
Michal Žák
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.