NOVÉ ODBORY maturitného štúdia na Škole dizajnu

Na Škole dizajnu môžete od školského roku 2019/2020 študovať aj trojicu nových odborov.

Ponuku maturitného štúdia sme rozšírili o odbory, s ktorými máme niekoľkoročnú dobrú skúsenosť aj v rámci pomaturitného vyššieho odborného štúdia. Od školského roku 2019/2020 sa budú môcť absolventi a absolventky základných škôl prihlásiť aj na nové maturitné odbory:

8259 M Animovaná tvorba

8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

8299 M Dizajn interiéru

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.