v 8293 Q Grafika vizuálnych komunikácií

vedúci odboru:
Mgr. art. Róbert Szegény Mgr. art. Róbert Szegény

pedagógovia:
Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Bc. Oľga Szegényová Lehmdenová Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr.art. Vojtech Ruman Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Jana Vredík Hirnerová Mgr. art. Alžbeta Malovcová Mgr. art. Alžbeta Malovcová


FORMA ŠTÚDIA
denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM
dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou
ISCED 3A


SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA
absolventská skúška

DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ
vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA
vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

Odborný profil absolventa

Absolventi študijného odboru sú pripravení navrhnúť, riešiť a technicky realizovať úlohy, ktoré súčasná prax grafiky vizuálnych komunikácií prináša.

Dokážu realizovať návrhy plagátov, pútačov, billboardov, dvojrozmerných i trojrozmerných reklamných prvkov. Vedia navrhnúť firemné logá, logotypy, značky, symboly a kompletnú firemnú identitu v podobe dizajn manuálov. Ponúkajú komplexné riešenia pre firmy, kultúrne inštitúcie, spoločenské akcie a realizujú rozsiahlejšie projekty vizuálnej identity a informačnej grafiky pre architektonické komplexy, výstavné areály, festivaly a iné veľké podujatia.

Študenti a študentky riešia aj typografické zadania, zalomenie textov a celkové grafické riešenie publikácií, ilustrovaných kníh, časopisov, umeleckých i firemných katalógov, kalendárov, bulletinov, bukletov, propagačných materiálov alebo prvkov akcidenčnej tlače.

Sú schopní navrhovať grafický dizajn v spojení s interiérom architektúry, priestorové prvky v exteriéri, informačno-orientačnú grafiku a 3D systémy v mestskom aj prírodnom prostredí. Vedia tvoriť dizajn obalov a darčekových predmetov, navrhnúť a technicky zrealizovať grafické stvárnenie webových stránok.

Absolventi ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop, Macromedia Flash a pod. Súčasťou ich nadobudnutých schopností je aj profesionálna prezentácia realizovaných návrhov a obhajoba zvolených riešení.


MOŽNOSTI PRACOVNÉHO UPLATNENIA ABSOLVENTA

Absolvent sa uplatňuje ako kreatívny grafický dizajnér, tvorca v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo v profesionálnych grafických štúdiách či v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.Študenti a absolventi odboru

Laura Matláková | Zlatica Vargová | Lukáš Vozár | Dávid Šimon | Veronika Vlčková | Denisa Šeboková | Martina Stančová | Ivana Studeničová | Dorota Agnesa Palajová | Chiara Némethová | Klára Kusá | Matúš Chalupa | Sebastián Janikovič | Linda Berkyová | Daniel Buňuš | Michal Žák | Sebastián Malcovič | Emma Halajová | Veronika Císarová | Adam Pipíška | Michal Nechala | Veronika Tánczosová | Michaela Džubanová | Daniela Füleová | Zuzana Škultétyová | Viktória Bogdányi | Kristína Tarajová | Juraj Glonec | Patrik Kaniš | Alexandra Németová | Ivan Hučko | Sandra Mikulášová | Robert Ondič | Kristína Poráziková | Martin Kovár | Miroslava Repatá | Barbora Juriková | Matej Ušiak | Jakub Pramuk | Matej Krempaský | Blanka Votavová | Vojtech Ruman | Ján Plišnák | Lukáš Parolek | Katarína Naďová | Zdenka Mertanová | Aneta Marholdová | Martin Maláček | Ingrid Makatová | Juraj Kočár | Linda Grossmanová | Marián Gombarček | Katarina Stelarova | Gabriel Sebö | Jana Rybárová | Mária Ružičková | Michal Petráš | Linda Pavelková | Lucie Nechybová | Marta Nemlahová | Mate Macsicza | Miriam Križanová | Marek Kostrej | Kristína Koronthályová | Martin Kollárik | Tomáš Benkovič | Monika Zvonárová | Samuela Takáčová | Lukáš Zibala | Jerguš Styk | Petra Mihalechová | Zuzana Liptáková | Richard Kružlík | Anton Krajňák | Ivana Javorníková | Róbert Hruška | Veronika Holásková | Zuzana Dobrovodská