Oznamy

Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Nábytok (2)
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk školy Dizajnu – nábytok > Výzva na predkladanie ponúk – nábytok...
Kúpna zmluva + prílohy, Fotka
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_FAXCOPY - zoznam subdodávateľov Faxcopy
Kúpna zmluva + prílohy, Odevný dizajn
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikacia predmetu kúpy a ceny_ARMO - zoznam subdodávateľov
Kúpna zmluva + prílohy, Softvér
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_GRATEX - zoznam subdodávateľov
Kúpna zmluva + prílohy, IKT
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_GRATEX - zoznam subdodávateľov
Kúpna zmluva + prílohy, GD a PD
​Dokumenty na stiahnutie: - kúpna zmluva - špecifikácia predmetu kúpy a ceny_ALPHASET - zoznam subdodávateľov ALPHASET