Termín na podanie prihlášky predĺžený do 8. apríla 2021

*

>>> ​Podľa rozhodnutia ministra školstva je termín na doručenie prihlášky na vzdelávanie v strednej škole zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom riaditeľovi základnej školy pre všetky odbory vzdelávania do 8. APRÍLA 2021.


>>> Talentová skúška sa uskutoční 5 MÁJA 2021. Náhradné termíny sú 12. a 19. máj 2021
>>> Termín na doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka alebo plnoletému žiakovi je do 20. MÁJA 2021.

>>> Termín na doručenie potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium na strednej škole je do 25. MÁJA 2021.

>>> VIAC INFO a ďalšie termíny