Matej Kollár

Matej Kollár je študentom grafiky vizuálnych komunikácii na Škole dizajnu. V tomto školskom roku absolvoval študijný pobyt v partnerskej inštitúcii v Estónsku prostredníctvom programu Erasmus+.

_
Na začiatku tohto školsk
ého roka si bol spolu so spolužiakom Michalom Nechalom na študijnom pobyte v Estónsku prostredníctvom programu Erasmus+, do ktorého je Škola dizajnu zapojená. Ako hodnotíš tamojšiu školu? V čom sa líši od našej? Je v niom iný prístup pedagógov na Škole dizajnu a v Kuresaare Ametikool?

Školu v Kuresaare tvorí komplex viacerých budov, je to odborná škola s viacerými rozličnými zameraniami. V každej časti sa študuje iný odbor. My sme boli v najnovších priestoroch, kde sa študuje umenie a dizajn. V Kuresaare Ametikool majú super vybavenie, všetko je na vysokej úrovni. Vybavenie je síce podobné ako u nás, no všetkého je viac a technika bola celkom nová. Prístup pedagógov je obdobný
ako v Škole dizajnu, sú priateľskí a uvoľnení, tak je to aj u nás.

Na čo bol zameraný váš študijný pobyt? Na čom ste v Estónsku pracovali?

Náš pobyt bol zameraný na infografiku, za úlohu sme mali vypracovať brožúru, kde porovnáme informácie o študentoch z našej a ich školy, a tiež všeobecné informácie o Slovensku a Estónsku. Tvorili sme tiež plagáty na školské udalosti a pozvánku na oslavy 95. výročia Kuresaare Ametikool.

Odporučil by si skúsenosť so štúdiom v zahraničí svojim spolužiakom? V čom vidíš pozitíva a negatíva študijného pobytu v cudzine?

Áno odporučil, vždy je podľa mňa zaujímavé spoznať niečo nové, nabrať nové skúsenosti – v škole, ale aj v rámci bežného života v inej krajine. Museli sme si všetko naplánovať, vybaviť a postarať sa sami o seba, čo je dobrá skúsenosť do budúcna. Zo začiatku to bolo pomerne náročné, ocitli sme sa na mieste kde sme nikoho nepoznali, postupne sme sa však s prostredím zžili a všetko šlo hladko.

Na Škole dizajnu študuješ grafiku vizuálnych komunikácii (vyššie odborné štúdium). Čomu sa momentálne na vašom
odbore venujete?

Práve sme ukončili prácu na všetkých hlavných témach zadaní a postupne začíname s novými vecami, napríklad s návrhom dizajnu obalov do súťaže Mladý obal. Minulý polrok sme riešili dizajn loga pre školu, kreslili sme iniciály, pracovali sme na plagátoch rôznych produktovov, navrhovali sme obalový dizajn určený pre street food prevádzky.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.