Deň otvorených dverí 2018

Deň otvorených dverí
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava
14. 11. 2018, 14:00 – 18:00

Srdečne pozývame všetkých rodičov, záujemcov o štúdium, priateľov a každého, koho zaujíma dizajn a umenie na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Škole dizajnu, ktorý sa uskutoční 14. novembra 2018 od 14:00 do 18:00 v budove školy na Ivanskej ceste 21 v Bratislave.

Príďte si pozrieť práce študentov, nahliadnite do našich ateliérov a porozprávajte sa s našimi pedagógmi a študentmi. Spoznajte Školu dizajnu naživo a zblízka!

Škola dizajnu poskytuje vo vzdelávacom programe štvorročného maturitného štúdia úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch:

*animovaná tvorba

*dizajn interiéru

*obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika

*dizajn - priemyselný dizajn

*dizajn - grafický a priestorový dizajn

*fotografický dizajn

*odevný dizajn

*grafický dizajn

Škola zabezpečuje aj vyššie odborné štúdium, ktoré sa ukončuje absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista v odboroch:

*GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

*FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia

*ANIMOVANÁ TVORBA

*ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN

*FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

*INTERIÉROVÝ DIZAJN

*MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU


Tešíme sa na vás!

>POZRITE SI FOTO Z MINULÉHO ROKA

<

.
.
.
.
.
.
.
.