FOTO: Prieskum v Škole dizajnu

24.1.2019


SME RADI, ŽE SA VÁM V ŠKOLE DIZAJNU PÁČILO, ZA NÁVŠTEVU ĎAKUJÚ ŠTUDENTI ODBOROV:

8221 M 05 Dizajn – Priemyselný dizajn
8221 M 11 Dizajn – Grafický a priestorový dizajn
8259 M Animovaná tvorba
8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika
8296 M Grafický dizajn
8297 M Fotografický dizajn

8298 M Odevný dizajn
8299 M Dizajn interiéru

_
Ak sa vám u nás páčilo tak, že by ste na Škole dizajnu chceli študovať, nezabudnite, že prihlášku na maturitné štúdium pre školský rok 2019/2020 odovzdáva uchádzač/ka riaditeľovi/ke na svojej základnej škole do 20. februára 2019. Talentovky na Škole dizajnu budú 18. marca 2019.

INFO NA STIAHNUTIE: Čo sa na Škole dizajnu naučíte?


INFO_Čo_sa_u_nás_naučíš__SK.pdf
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.