o Odevný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Bozovič Mgr. art. Maja Bozovič


Odborný profil absolventa

Odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie, ktorého výsledkom je napokon tvorba odevu. Študentky a študenti sa učia koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie a návrhu až po samotnú realizáciu a dokumentáciu.

Proces štúdia spočíva v postupnom osvojovaní si základov kresby, maľby, práce s tvarom, materiálom, priestorom a farbou. Študentky a študenti získavajú prehľad v histórii módy i jej súčasných podobách, osvojujú si technologické vedomosti z odevnej praxe, učia sa vytvoriť strih a zhotoviť odev podľa návrhu. Obsahom štúdia je aj práca s výšivkou, čipkou, maľba na textil a osvojovanie si rôznych techník farbenia textilných materiálov.

Pozornosť sa venuje i príprave portfólia, prezentácii modelu vo forme módnej prehliadky i záverečnej fotodokumentácii. Študenti a študentky sa zúčastňujú odevných workshopov, seminárov a prednášok o móde. Dôraz sa kladie na rozvoj tvorivosti a originality.


Študenti a absolventi odboru

Miriam Tomanová | Lucia Švecová | Linda Štorová | Kristína Šišková | Klaudia Siposová | Silvia Kissová | Michaela Chovancová | Silvia Hollá | Tereza Křečková | Anita Hamarová | Viktória Boráková