o Odevný dizajn

vedúci odboru:
Mgr. Marianna Kajabová Mgr. Marianna Kajabová

pedagógovia:
Ing. Katarína Marcellová Ing. Katarína Marcellová Mgr. art. Maja Božović Mgr. art. Maja Božović Mgr. art. Henrieta Kurčíková Mgr. art. Henrieta Kurčíková


Odborný profil absolventa

Odevný dizajn rozvíja kreatívne myslenie, ktorého výsledkom je napokon tvorba odevu. Študentky a študenti sa učia koncepčne zvládnuť prácu odevného návrhára od inšpirácie a návrhu až po samotnú realizáciu a dokumentáciu.

Proces štúdia spočíva v postupnom osvojovaní si základov kresby, maľby, práce s tvarom, materiálom, priestorom a farbou. Študentky a študenti získavajú prehľad v histórii módy i jej súčasných podobách, osvojujú si technologické vedomosti z odevnej praxe, učia sa vytvoriť strih a zhotoviť odev podľa návrhu. Obsahom štúdia je aj práca s výšivkou, čipkou, maľba na textil a osvojovanie si rôznych techník farbenia textilných materiálov.

Pozornosť sa venuje i príprave portfólia, prezentácii modelu vo forme módnej prehliadky i záverečnej fotodokumentácii. Študenti a študentky sa zúčastňujú odevných workshopov, seminárov a prednášok o móde. Dôraz sa kladie na rozvoj tvorivosti a originality.


Študenti a absolventi odboru

Eliška Molnárová | Sára Rajtoková | Miriam Tomanová | Lucia Švecová | Linda Štorová | Kristína Šišková | Klaudia Siposová | Silvia Kissová | Michaela Chovancová | Silvia Hollá | Tereza Křečková | Anita Hamarová | Viktória Boráková