Deň otvorených dverí v Škole dizajnu 2018

Deň otvorených dverí
14. 11. 2018, 14:00 – 18:00
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava

 

>>> POZRITE SI VIDEO Z DOD OD NAŠICH FILMÁROV
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Škole dizajnu, sa uskutočnil 14. novembra 2018 od 14:00 do 18:00 v budove školy na Ivanskej ceste 21 v Bratislave. Mohli ste si pozrieť práce študentov, nahliadnuť do našich ateliérov, porozprávať sa s našimi pedagógmi a študentmi a spoznať Školu dizajnu naživo a zblízka!
Škola dizajnu poskytuje vo vzdelávacom programe štvorročného maturitného štúdia úplné stredné odborné vzdelanie v odboroch:

8221 M 05 Dizajn – Priemyselný dizajn

8221 M 11 Dizajn – Grafický a priestorový dizajn


8259 M Animovaná tvorba


8294 M 03 Obrazová a zvuková tvorba - virtuálna grafika


8296 M Grafický dizajn


8297 M Fotografický dizajn

8298 M Odevný dizajn

8299 M Dizajn interiéru

Škola zabezpečuje aj vyššie odborné štúdium, ktoré sa ukončuje absolventskou skúškou, s právom absolventa používať titul DiS – diplomovaný špecialista v odboroch:
8258 Q
FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA
8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia
8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN
8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
_
Ďakujeme, že ste prišli!
Foto: Mia Latečková

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.