Veronika Císarová

Veronika Císarová je študentkou prvého ročníka v odbore pomaturitného vyššieho odborného štúdia Grafiky vizuálnych komunikácií.

Momentálne si v prvom ročníku vyššieho odborného štúdia na grafike vizuálnych komunikácii. S akým cieľom si sa rozhodla študovať na Škole dizajnu? Čo by si rada robila po škole?

Najskôr som skúsila štúdium na vysokej škole v odbore masmediálnej komunikácie, ale už po pár mesiacoch som si uvedomila, že týmto smerom sa v živote nechcem uberať. Vždy som inklinovala k umeniu, rada som si kreslila už od základnej školy, postupne som umenie začala vnímať inak a čoraz intenzívnejšie všade okolo seba. Možnosť študovať na Škole dizajnu prišla akosi sama od seba, keď som hľadala na internete umelecké školy. Som šťastná, že som sa rozhodla poslať prihlášku práve na túto školu. Čomu sa budem venovať po škole, je ešte otázne. Povedala by som, že sa stále hľadám, zároveň sa stále učím nové techniky, objavujem nové možnosti. Najviac ma ale bavia ilustrácie a ručné kresby.

Aká je atmosféra na vašom odbore? Si spokojná s prístupom pedagóga a úrovňou vyučovania? Si tu šťastná? smile

Atmosféra medzi nami je skvelá, sme super kolektív, pomáhame si a veľa sa nasmejeme, čo považujem za veľké plus. Zároveň to pomáha odľahčiť občasný stres, keďže niekedy je práce na zadaniach naozaj veľa. Máme však spoločný záujem – grafiku a dizajn, takže máme stále o čom debatovať. Nadviazali sme aj priateľstvá so študentmi z vyšších ročníkov, ktorí nás berú ako rovnocenných a už od začiatku k nám boli veľmi priateľskí. Na pedagógov sa nemožno sťažovať, radi poradia a zároveň sú veľkou inšpiráciou. Vládne medzi nami priateľská atmosféra. Som tu šťastná. smile

Nedávno ste obhajovali svoje práce, na ktorých ste v rámci odboru pracovali. Aké boli témy zadaní, čo konkrétne si vytvorila?

Témy boli rôzne, niektoré sa dali zvládnuť za pár dní, na iných sme pracovali celé týždne. Páčila sa mi rôznorodosť tém a zadaní, každú som robila inou technikou, iným štýlom, zoznámila som sa s grafickými programami. Medzi svoje najobľúbenejšie výtvory považujem Superhrdinku ako Červenú čiapočku, ďalej tu bola téma Cesta, spracovaná abstraktne ceruzkou, či ilustrácie do školského poriadku a autorský dizajn žolíkových kariet. Pracovala som aj s linom, suchou ihlou, vytvorila som si rodinný erb, nálepku. Za veľkú skúsenosť považujem tiež prax - možnosť zapojiť sa do súťaže o návrh dizajnu platobných kariet pre Tatra banku. Keď sa teraz obzriem späť, uvedomujem si, že som toho stihla naozaj veľa, no zároveň sa môžem ešte veľa naučiť, a to je to, čo ma motivuje – zbierať nové zručnosti a vedomosti.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
..