Termíny talentových skúšok + kritéria

MATURITNÉ ŠTÚDIUM
1. TERMÍN TALENTOVÝCH SKÚŠOK: 27. 3. 2018

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
1. TERMÍN PRIJÍMACÍCH POHOVOROV: 19. 6. 2018

Talentové skúšky pre absolventov základných škôl na maturitné štvorročné štúdium na Škole dizajnu v študijných odboroch:

8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn
8221 M 11 dizajn - grafický a priestorový dizajn
8221 M 09 dizajn - fotografický dizajn
8221 M 14 dizajn - odevný dizajn
8296 M 00 - grafický dizajn

sa uskutočnia 27. 3. 2018 (prvý termín).
(zákonný zástupca žiaka podá riaditeľovi ZŠ prihlášku do 20.2.2018)

VIAC INFO A PRIHLÁŠKA
__

Prijímacie pohovory pre absolventov maturitného štúdia na vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu v študijných odboroch:

8293 Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ
8263 Q FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia
8259 Q ANIMOVANÁ TVORBA
8291 Q ODEVNÝ A TEXTILNÝ DIZAJN
8258 Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA
8275 Q INTERIÉROVÝ DIZAJN
8257 Q MANAŽMENT UMENIA A DIZAJNU

sa uskutočnia 19. 6. 2018 (prvý termín).

Odbor Manažment umenia a dizajnu je možné študovať aj dištančnou formou.

_
VIAC INFO A PRIHLÁŠKA

_

Kritéria prijímacích skúšok na stihnutie
Talentové_skúšky_kritériá_MŠ_od_1_2_2018.pdf Talentové_skúšky_kritéria_VOŠ_od_1_2_2018.pdf
.
.