Oznamy

Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Fotka
Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu - fotka Dokumenty na stiahnutie: > Výzva na predkladanie...
Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Odevný dizajn
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – Odevný dizajn Dokumenty na stiahnutie: > Výzva na...
Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Softvér
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – Softvér Dokumenty na stiahnutie: > Výzva na predkladanie...
Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Informačno-komunikačné technológie
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – IKT Dokumenty na stiahnutie: > Výzva na predkladanie...
Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Nábytok
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – Nábytok Dokumenty na stiahnutie: > Výzva na predkladanie...