Oznamy

*
​logo na stiahnutie ↓
Prílohy k zápisnici zo zasadnutia RŠ 14. 12. 2021
​Prílohy k Zápisnici zo zasadnutia Rady školy z dňa 14. 12. 2021 ↓
Erasmus + projekt OLD BUT GOLD
Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ a na základe našich partnerstiev so zahraničnými školami...
Ukončenie rekonštrukčných prác, interiér
Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”.
Ukončenie rekonštrukčných prác, exteriér
Škola dizajnu v roku 2020 realizuje projekt s názvom “DIZAJN - MULTIMÉDIA - PODNIKANIE”.
Bohumil Bača - Tvorba a Škola dizajnu, monografia zriaďovateľa
Predstavujeme Vám monografiu tvorby zakladateľa Školy dizajnu Bohumila Baču, akad. mal., ktorá zahŕňa okrem rozsiahlej obrazovej...
ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU
​ >>> PRIHLÁŠKY >>> PRIHLÁŠKA NA STREDOŠKOLSKÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM >>> PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM...