Oznamy

Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Grafický dizajn a Priemyselný dizajn
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu - GD a PD Dokumenty na stiahnutie: > Výzva...
Modernizácia pracovísk Školy dizajnu - Film a Animácia
​Modernizácia materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk Školy dizajnu – Film a Animácia Dokumenty na stiahnutie: > Výzva...
POTVRDENIE O NASTÚPENÍ NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU
Uchádzačky a uchádzači, ktorí úspešne absolvovali prijímaciu talentovú skúšku do 1. ročníka maturitného štúdia v školskom...
*
​logo na stiahnutie ↓
Prílohy k zápisnici zo zasadnutia RŠ 14. 12. 2021
​Prílohy k Zápisnici zo zasadnutia Rady školy z dňa 14. 12. 2021 ↓
Erasmus + projekt OLD BUT GOLD
Našim študentom a študentkám umožňujeme prostredníctvom programu Erasmus+ a na základe našich partnerstiev so zahraničnými školami...