Ambasádorská škola EP

Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní len 15 škôl z celej SR, z toho iba dve z Bratislavy.

Vzdelávací program realizuje Informačná kancelária Európskeho parlamentu v spolupráci s Academia Istropolitana Nova a s Helsinským výborom pre ľudské práva na Slovensku. Program je zameraný na žiačky a žiakov všetkých typov stredných škôl a jeho cieľom je šíriť povedomie o Európskej únii a európskej parlamentnej demokracii medzi mladými ľuďmi.

Program umožní žiakom získať priamu skúsenosť s európskym občianstvom a pomôže im pochopiť jeho význam pre každodenný život.

 

O projekte EPAS
Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní...
Informačný pult o EÚ
V rámci prebiehajúceho projektu Ambasádorská škola Európskeho parlamentu bol na našej škole vytvorený tím senior (R....