Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Naše študentky a študent ocenení v medzinárodnej súťaži
Blahoželáme Richardovi Macinskému, Vanese Šamajovej a Karin Kissovej!
Rozhovor so študentom Sebastiánom Janikovičom o dištančnom vzdelávaní
* Sebastián je študentom Grafiky vizuálnych komunikácií na pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu.
Budova školy bude 16. 11. 2020 zatvorená
​Vedenie Školy dizajnu oznamuje, že v pondelok 16.11.2020 bude budova školy z technických príčin zatvorená. Dištančné...
Dištančné vzdelávanie zvládame, ale byť spolu naživo je lepšie (rozhovor)
V tomto roku sa vyučuje dištančnou formou už druhýkrát. Prebieha to teraz hladšie ako v jari?...
ŠTÚDIUM NA ŠKOLE DIZAJNU
​ >>> PRIHLÁŠKY >>> PRIHLÁŠKA NA STREDOŠKOLSKÉ MATURITNÉ ŠTÚDIUM >>> PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM...
Usmernenie MŠVVaŠ SR k opatreniam vyplývajúcim z celoplošného testovania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky...
Prípravný kurz kresby
PRIHLÁSENIE: workshopy.sd@gmail.com  
PRIHLÁŠKA NA MATURITNÉ ŠTÚDIUM pre absolventov ZŠ
INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA MATURITNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2021/2022
INFO: DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE - VŠEOBECNOVZDELÁVACIE A ODBORNÉ PREDMETY
Vážení rodičia a študenti, od stredy 14. 10. 2020 bude vyučovanie v Škole dizajnu realizované dištančnou...