Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

NOVÉ VYBAVENIE A ZREKONŠTRUOVANÁ BUDOVA
​REKONŠTRUKCIA V školskom roku 2020/2021 sme kompletne zrekonštruovali budovu, vďaka čomu je krajšia, ekologickejšia, komfortnejšia a...
ŠTIPENDIÁ PRE ŠTUDENTOV ŠKOLY DIZAJNU
​Všetci študenti Školy dizajnu môžu dostávať štipendium.
Newsletter zo Školy dizajnu - marec 2021
​>>> ONLINE PREZENTÁCIE MATURITNÝCH ODBOROV Pripojte sa a zistite všetko o štúdiu priamo od pedagógov a...
Pedagogička Henrieta Tholt realizuje dizajnérsky projekt s deťmi z Luníka
Naša pedagogička odevného dizajnu Henrieta Tholt a dizajnérka Zuzana Zmateková, ktorá vystavovala aj v našej školskej...
NAŠE AKTIVITY
ŠKOLA NEMÔŽE BYŤ LEN O SEDENÍ V LAVICI A PASÍVNOM PRIJÍMANÍ INFORMÁCIÍ.
PRIEBEH TALENTOVEJ SKÚŠKY
Termín talentoviek: 5. máj 2021. Náhradné termíny: 12. a 19. máj 2021.
VIDEO PROFILY odborov na Škole dizajnu
Študujte, čo vás baví! Prihláste sa na umeleckú strednú.
PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCH
Prihlášku odovzdávajú uchádzači na svojej základnej škole do 8. APRIÍLA 2021.
NAŠI PEDAGÓGOVIA
​Naši pedagógovia sú profesionáli z praxe a inšpiratívni ľudia, ktorí pôsobia ako aktívni umelci a dizajnéri....
NAŠE HODNOTY
​ Pre Školu dizajnu sú dôležité hodnoty: sloboda, kreativita, individualita, ohľaduplnosť. Je pre nás nesmierne dôležité,...
ČO BUDE NA TALENTOVKÁCH
​ Ak bude covid situácia OK a talentovky budeš robiť osobne v škole, čaká ťa 1....
VZDELANIE, KTORÉ JE PRAKTICKÉ
Spolupracujeme so zamestnávateľmi, zabezpečujeme pre všetkých študentov odbornú prax už počas štúdia, punúkame im pracovné stáže...
ČO PODPORUJEME
​Poslaním Školy dizajnu je podporovať nezávislé myslenie v kreatívnom a vizuálnom prostredí. V študentoch podporujeme zvedavosť,...
ŠKOLA AKO OTÁZNIK
​ Niekedy sa pýtame viac ako odpovedáme, aby sme študentov podporili v uvažovaní o vlastných odpovediach....
ŠKOLA DIZAJNU - na čom nám záleží
​ŠKOLA DIZAJNU Škola dizajnu je súkromná škola umeleckého priemyslu, ktorá študentov vzdeláva tak, aby boli komplexne...