Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Študijný pobyt Erasmus+ v Ľubľane
Naše študentky Alexandra Poláčková, Ema Pavnicová, Monika Molčanová, Terézia Kulčická a študent Daniel Salanský sú momentálne...
AKTUALITY ZO ŠKOLY DIZAJNU / marec 2020
> ​INFORMÁCIE O TALENTOVKÁCH: 16. 3. 2020 > > NÁRODNA BANKA OCENILA NAŠE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTA...
Informácie o talentovkách v Škole dizajnu
TALENTOVKY 16. a 23. MAREC - ZRUŠENÉ NÁHRADNÝ TERMÍN - 31. 3. 2020 + ďalšie termíny...
Peter Ilčík - PIN
25. 2. – 19. 3. 2020
Návrhy pamätných mincí zo Školy dizajnu ocenené v súťaži NBS
Ocenené boli návrhy od Agáty Klimešovej, Alex Poláčkovej, Juliany Kováčovej a Mykytu Zahynaila.
Aktuálne študentské mobility Erasmus+ v Slovinsku a Estónsku
​ V školskom roku 2019/2020 sme pre našich študentov a študentky pripravili a pred Slovenskou akademickou...
ČO NOVÉ? VŠETKO! Rekonštrukcia a nové vybavenie v Škole dizajnu
Vynikajúcich študentov a študentky a pedagogický kolektív už máme a od nového školského roku 2020/2021 už...
Nezmeškajte termín odovzdania prihlášky na strednú umeleckú školu
>>> 20. 2. 2020 Prihlášky na stredné umelecké školy môžu uchádzači/-ky odovzdávať na svojej základnej škole...
Výsledky študenských volieb do NR SR v Škole dizajnu
6. 2. 2020 sa uskutočnili v Škole dizajnu simulované voľby do NR SR.
Maja Danišová - Dizajnový papier
13. 2. 2020, 10:00 miestnosť 206
TALENT SA MÔŽE SKRÝVAŤ ZA AKOUKOĽVEK TVÁROU
UKÁŽ, ČO JE V TEBE 16. MARCA NA TALENTOVKÁCH V ŠKOLE DIZAJNU!
Create_Combine_Cooperate, ERASMUS+ mobility Školy dizajnu v roku 2020
​Zahraničné pobyty umožňujú našim študentom, ale aj pedagógom získať nové vedomosti a zručnosti a osvojiť si...