Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Diela našej pedagogičky Gabriely Halás na výstave Spoločná pôda
Gabriela Halás, Lucia Kotvanová, Daniela Krajčová, Dorota Sadovská / Spoločná pôda / Kurátorka: Jana Babušiaková /...
Vianočné prázdniny: 20. 12. 2021 - 7. 1. 2022
​ VIANOČNÉ PRÁZDNINY sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 do...
Francúzština ako voliteľný druhý cudzí jazyk
Od školského roku 2021/2022 majú naše študentky a študenti možnosť učiť sa popri angličtine aj druhý...
ONLINE PREZENTÁCIE ODBOROV počas Dňa zatvorených dverí
V súvislosti s novými protipandemickými opatreniami a obmedzeniami, ktoré platia od 25. 11. 2021 sa DEŇ...
VIDEO PROFILY odborov na Škole dizajnu
Študujte, čo vás baví! Prihláste sa na umeleckú strednú.
ONLINE DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ - 30. 11. 2021
V súvislosti s novými protipandemickými opatreniami a obmedzeniami, ktoré platia od 25. 11. 2021 sa DEŇ...
Príspevok našej pedagogičky Marianny Kajabovej v medzinárodnom zborníku
Marianna Kajabová, naša pedagogička dejín výtvarnej kultúry a dejín odievania napísala v rámci svojho doktorandského výskumu...