Novinky

Škola dizajnu - Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov a študentky výstavy, zahraničné študijné pobyty, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, workshopy a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentiek a študentov.

 

Cena za Ekodizajn
Zúčastnili sme sa prezentácie študentských prác “Cena za Ekodizajn”.
Cyklus výstav v Galérii F7
Cyklus výstav nielen pedagógov školy v Galérii F7, 1.4. - 29.4.2007 ...
Viedeň 19.4.2007
Opäť na výstavách vo Viedni - 19.4.2007 sa študenti zúčastnili výstavy dizajnu – Talianský dizajn 1945...
Cena riaditeľa
Boli udelené ceny riaditeľa školy za najlepšie dosiahnuté výsledky v 1. polroku 2006/07.
workshop Liběny Rochovej
workshop pod vedením Liběny Rochovej, prvej dámy českej módy so študentkami odevného dizajnu. Módna prehliadka na...
Exkurzia v Púchove
4. ročník priemyselného dizajnu absolvoval exkurziu v Púchovských podnikoch na výrobu kolies a pneumatík so zameraním...
Exkurzia vo Viedni
Študenti 4. ročníka navštívili v rámci projektu Ad Fabulis Ad Facta výstavy vo Viedni.
Dizajnblok 06
Študenti 4. ročníka navštívili v rámci projektu Ad Fabulis Ad Facta výstavu Dizajnblok 06 - Dizajnu...
Plenér v Píle
Počas jedného týždňa sa študenti prvého a druhého ročníka zúčastnili kreatívneho workshopu v horskom prostredí chaty...
Cena riaditeľa
Za najlepšie dosiahnuté výsledky v školskom roku 2005/06 boli udelené ceny riaditeľa školy študentom: Marianne Maczovej...
Exkurzia v podniku NOVOPLAST, Sereď
Študenti 3. ročníku priemyselného dizajnu navštívili podnik na spracovanie sklených vlákien. Oboznámili sa s najaktuálnejšími technológiami...
Exkurzia vo Viedni 2011 - Múzeum Albertina
Študenti grafického a priemyselného dizajnu a fotografie navštívili v stredu 16.03.2011 viedenskú Albertinu a prezreli si...