Školské aktivity

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

INFO: PRIJÍMACIE POHOVORY - vyššie odborné štúdium
Vážení uchádzači o štúdium, sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Škole dizajnu!
Workshop tvorby knihy pre študentov Grafiky vizuálnych komunikácii
Študenti pomaturitného vyššieho odborného štúdia 1. a 2. ročníka Grafiky vizuálnych komunikácií navštívili v stredu 6....
MATURITA 2018 / výstava záverečných prác
Naši maturanti 24. mája úspešne obhájili svoje záverečné práce a všetci zvládli aj teoretickú časť maturitnej...
Marián Vredík - Fragmenty
MARIÁN VREDÍK - FRAGMENTY
∞ identita / Škola dizajnu na BADW 2018
Škola dizajnu pozýva na najväčší medzinárodný festival dizajnu na Slovensku, ktorého súčasťou sú aj naši študenti!...
Študenti grafického dizajnu ocenení v súťaži Každý deň je deň zeme
Blahoželáme našim študentom grafického dizajnu k oceneniu v súťaži s ekologickou tematikou.
Študenti Školy dizajnu na oslavách Dňa Európy
V stredu 9. mája 2018 sa študenti Školy dizajnu v sprievode pedagógov (Roman Balko a Miriam...
Škola dizajnu na komentovanej prehliadke výstavy Nezávislí
Komentovaná prehliadka výstavy Nezávislí / Poľskí grafici zo zbierky SNG pre študentov grafiky Školy dizajnu >>>
Butterfly Effect
BUTTERFLY EFFECT - stretnutie 9.5.2018 >>>
Otvorenie výstavy SUPERŠTRUKTÚRY v Galérii Sumec v Škole dizajnu
Srdečne pozývame na otvorenie výstavy Aurélie Garovej a Deany Kolenčíkovej v Galérii Sumec
Naši študenti na exkurzii v Divadle Andreja Bagara v Nitre
ŠKOLA DIZAJNU V DIVADLE ANDREJA BAGARA >
KURZY A TVORIVÉ DIELNE NA ŠKOLE DIZAJNU - máj & leto 2018
Prihláste sa na niektorý z workshopov alebo letných kurzov na Škole dizajnu - Pre verejnosť a...
Študenti vyššieho odborného štúdia na návšteve ateliérov v Novej Cvernovke
V rámci predmetu dejiny umenia navštívili naši študenti ateliéry umelcov v kultúrnom centre Nová Cvernovka.
Výstava Oľgy Paštékovej v Galérii mesta Bratislavy
Srdečne pozývame na otvorenie samostatnej výstavy Oľgy Paštékovej, maliarky a pedagogičky na Škole dizajnu.
Naše študentky ocenené v súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody
Michaela Kramáreková a Jessica Koller, naše študentky grafického a priestorového dizajnu domaturitného štúdia si prevzali ocenenia...
Letné tvorivé dielne 2018
Po roku sme opäť pripravili pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Zabavíme...