Školské aktivity

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Výstava Oľgy Paštékovej v Galérii mesta Bratislavy
Srdečne pozývame na otvorenie samostatnej výstavy Oľgy Paštékovej, maliarky a pedagogičky na Škole dizajnu.
Kurz kresby pre verejnosť a uchádzačov o vyššie odborné štúdium
Kurz kresby (nielen) pre záujemcov o vyššie odborné štúdium.
Letné tvorivé dielne 2018
Po roku sme opäť pripravili pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Zabavíme...
Naše študentky ocenené v súťaži pri príležitosti Svetového dňa vody
Michaela Kramáreková a Jessica Koller, naše študentky grafického dizajnu si prevzali ocenenia za úspech v 7....
Dana Tomečková - Náčrt miesta / výstava v Galérii Sumec v Škole dizajnu
Srdečne pozývame na otvorenie samostatnej výstavy Dany Tomečkovej v Galérii Sumec v Bratislave.
VÝSLEDKY TALENTOVÝCH SKÚŠOK ZO DŇA 27. 3. 2018
Blahoželáme úspešným uchádzačom, veľmi nás potešila vysoká kvalita mnohých prác! Tešíme sa na stretnutie v septembri!
TALENTOVKY 27.3.2018 / INFO
Sme radi, že ste sa rozhodli študovať na Škole dizajnu!
Prednáška a diskusia: prevencia kriminality
Dňa 12. marca 2018 sa na našej škole uskutočnila prednáška spojená s diskusiou zameraná na prevenciu...
Exkurzia na výstave Wohnen&Interieur; + Campus Wirtschaftsuniversität Wien
Študenti interiérového dizajnu na exkurzii vo Viedni >>>
Rozhovory so študentkami z Estónska, ktoré navštívili Školu dizajnu
Vo februári sme privítali v Škole dizajnu tri študentky z estónskej školy Kuresaare Ametikool, ktoré u...
TVORBA OCENENIA PRE SLOVENSKÚ AGENTÚRU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Študenti priemyselného dizajnu pracovali v rámci praxe pre zadávateľa - Slovenskú agentúru životného prostredia na návrhoch...
Dôležité info: Vyučovanie počas maturít: 13. 3. a 14. 3. 2018
HARMONOGRAM: Vyučovanie počas maturít dňa 13.3. a 14.3.2018 (utorok a streda)
Exkurzia v galériách a ateliéroch umelcov
So študentmi vyššieho odborného štúdia sme navštívili 21. februára 2018 galérie súčasného umenia Photoport a HotDock,...
Uvedenie nového videoklipu a projekcia animovaných filmov
Pozývame študentov Školy dizajnu a všetkých fanúšikov vizuálneho umenia a hudby na uvedenie nového videoklipu a...
Workshop kritického myslenia s filozofom a šachovým veľmajstrom J. Markošom
V Škole dizajnu sa 6. 2. 2018 uskutočnil workshop kritického myslenia.
Rozhovor s Matejom Kollárom, absolventom študijného pobytu v Estónsku
Prečítajte si krátky rozhovor so študentom Školy dizajnu, ktorý strávil prostredníctvom programu Erasmus+ mesiac v Kuresaare...
OZNAM: Odovzdávanie výpisov klasifikácie / polročné prázdniny
Odovzdávanie výpisov klasifikácie: ŠTVRTOK, 1.2.2018, 5. vyučovacia hodina (11:30 - 12:15) Polročné prázdniny: PIATOK, 2.2.2018 (vyučovanie...
OBHAJOBY prác z hlavných odborných predmetov - 1. polrok 2018
24.1.2018 predstavili študenti všetkých odborov svoje práce z hlavných odborných predmetov svojim spolužiakom a odborným komisiám,...