Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

TERMÍN TALENTOVEJ SKÚŠKY: MÁJ 2022
​Ministerstvo školstva určuje termíny konania prijímacích skúšok pre školský rok 2022/2023 nasledovne: 1. termín: 4. 5....
VALERIO ROCCO ORLANDO - I FONDAMENTALI /ZÁKLADY/ výstava v Škole dizajnu
AKÝ ZMYSEL MÁ VZDELANIE? AKÁ JE HODNOTA UMENIA? AKÝ VÝZNAM MA ŽIVOTNÁ SKÚSENOSŤ?
PF zo Školy dizajnu
​Milí študenti, študentky, rodičia, kolegyne, kolegovia, priatelia, želáme Vám pokojné Vianoce a všetko dobré v novom...
Originálny redizajn stolčeka z IKEA od štvrtákov z odboru produktový dizajn
Alexandra Kusá, Timotej Murcko, Matúš Gajdošik, David Riedl, Bruno Kiss a Emma Roza Nunesová vdychujú sériovo...
Vystavujeme na Bratislava Design Week!
V rámci medzinárodného festivalu dizajnu Bratislava Design Week 2021 vystavujú svoju tvorbu aj naše študentky a...