Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Školské noviny 3/2020
Momentum 3/2020
DÔLEŽITÉ: USMERNENIE K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2020
Prijímanie žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2020/2021 je podľa odporučenia MŠVVaŠ SR v kompetencii...
Testy k talentovým skúškam 2020
Stiahnite si svoj test k talentovej skúške. Heslo pre odbor, na ktorý sa hlásite Vám bol...
VYUČOVANIE PRERUŠENÉ DO ODVOLANIA
>>> Dôležité informácie
NOVÉ TERMÍNY TALENTOVIEK: 30. a 31. marec 2020
TALENTOVKY 16. 3. a 23. 3. 2020 SÚ ZRUŠENÉ.
TALENTOVKY 16. a 23. marca ZRUŠENÉ, VYUČOVANIE PRERUŠENÉ do 27.3.2020
V súvislosti s opatreniami ​Ústredného krízového štábu SR prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus), informujeme...
TALENTOVKY 16. 3. a 23. 3. 2020 ZRUŠENÉ + NOVÉ TERMÍNY
TERMÍN TALENTOVIEK – 16. 3. a 23. 3. 2020 – ZRUŠENÉ. NOVÉ TERMÍNY - 30. 3....
Študijný pobyt Erasmus+ v Ľubľane
Naše študentky Alexandra Poláčková, Ema Pavnicová, Monika Molčanová, Terézia Kulčická a študent Daniel Salanský sú momentálne...
AKTUALITY ZO ŠKOLY DIZAJNU / marec 2020
> ​INFORMÁCIE O TALENTOVKÁCH: 16. 3. 2020 > > NÁRODNA BANKA OCENILA NAŠE ŠTUDENTKY A ŠTUDENTA...
Informácie o talentovkách v Škole dizajnu
TALENTOVKY 16. a 23. MAREC - ZRUŠENÉ NÁHRADNÝ TERMÍN - 31. 3. 2020 + ďalšie termíny...
Peter Ilčík - PIN
25. 2. – 19. 3. 2020
Návrhy pamätných mincí zo Školy dizajnu ocenené v súťaži NBS
Ocenené boli návrhy od Agáty Klimešovej, Alex Poláčkovej, Juliany Kováčovej a Mykytu Zahynaila.
Aktuálne študentské mobility Erasmus+ v Slovinsku a Estónsku
​ V školskom roku 2019/2020 sme pre našich študentov a študentky pripravili a pred Slovenskou akademickou...
ČO NOVÉ? VŠETKO! Rekonštrukcia a nové vybavenie v Škole dizajnu
Vynikajúcich študentov a študentky a pedagogický kolektív už máme a od nového školského roku 2020/2021 už...