Školské aktivity

Rozhoduj o Európe
Aj žiaci z našej školy - N. Bonevová, K. Psotný, N. Martinčičová a R. Lazový sa...
Primárna prevencia
Dňa 13. januára 2017 sa na našej škole uskutočnila beseda na tému: Prevencia látkových a nelátkovývh...
Učitelia v Európskom parlamente
V dňoch 11. 12. – 15. 12. 2016 som mal možnosť so skupinou slovenských učiteľov stredných...
Európske hviezdy- Miró&CoBrA; ktorú pripravila galéria DANUBIANA
Študenti GRAFICKÉHO A PRIESTOROVÉHO DIZAJNU navštívili dňa 7.9 výstavu mimoriadnych kvalít
Týždňová exkurzia na Spiš za nami a zážitky v nás.
​Videli sme aj bežne nedostupné pamiatky a zažili búrku vo väzení na Spišskom hrade. Čo je...
Náhľad na prácu študentov počas klauzúrnej práce
Zadaním počas “klauzúrneho týždňa” na odbore grafický a priestorový dizajn bolo vytvoriť sériu grafík pomocou techník...
Cena Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Za prínos v oblasti prevencie kriminality
Cena za prínos v oblasti prevencie kriminality
Prezentácie študentských návrhov
Vyhodnotenie MADESHIP vol. 6
​Obhajoba prác odbornej praxe zadanej firmou MADE BY VACULÍK a následné odovzdávanie diplomov za dobre odvedenú...
Odborná prax - MADESHIP vol.6
Fotodokumentácia dnešného 4.4.2016 zadania začínajúcej odbornej praxe na našej škole.
ZADANIE: Cena za prínos v oblasti prevencie kriminality
Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR každoročne udeľuje cenu za prínos v oblasti prevencie kriminality....
„DIZAJNská 21“
Výstava študentských prác SSUŠD
Imatrikulácia prvákov maturitného štúdia
​Dnešná imatrikulačná slávnosť, ktorú pripravili študenti štvrtého ročníka.
Už sa nevieš dočkať snehu?
​Ak si žiakom našej školy SSUŠD, poď na skvelú lyžovačku
Žiaci interiérového dizajnu redizajnujú DSZSU v T. Tepliciach.
Interiér Domova speváckeho zboru slovenských učiteľov sa v krátkej dobe pod rukami našich študentov z interiérového...
STUŽKOVÁ
slávnost našich študentov
Workshop - Karikatúra za ľudské práva
Poľský inštitút v Bratislave