Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

TESTOVANIE V ŠKOLE DIZAJNU pre študentov, rodičov a zamestnancov
Škola dizajnu pre pre študentov, rodičov a zamestnancov opäť zabezpečila MOŽNOSŤ OTESTOVAŤ SA ANTIGÉNOVÝM TESTOM NA...
JARNÉ PRÁZDNINY: 1. - 5. marec 2021
​ Jarné prázdniny budú od pondelka 1. marca do piatku 5. marca 2021. Vyučovanie v prezenčnej...
Mobilné odberové miesto pre študentov a rodičov priamo v škole
Škola dizajnu zabezpečila pre svojich zamestnancov, študentov a ich rodičov MOŽNOSŤ OTESTOVAŤ SA ANTIGÉNOVÝM TESTOM NA...
Prezenčné vyučovanie pre skupiny 5 študentov už prebieha
Od 8. februára môže vyučovanie prebiehať aj prezenčne pre skupiny max. 5 študentov a pre všetky...
PRIHLÁŠKA A INFO O TALENTOVKÁCH
Prihlášku odovzdávajú uchádzači na svojej základnej škole do 8. APRIÍLA 2021.
PRIEBEH TALENTOVEJ SKÚŠKY
Termín talentoviek: 5. máj 2021. Náhradné termíny: 12. a 19. máj 2021.
Študijná poradkyňa - kontakt
Potrebujete pomôcť, porozprávať sa, poradiť?
VIDEO PROFILY odborov na Škole dizajnu
Študujte, čo vás baví! Prihláste sa na umeleckú strednú.
Kniha s grafickým dizajnom nášho učiteľa na výstave Národnej ceny za dizajn
Tomáš Vicen, náš pedagóg z odboru Grafický a priestorový dizajn robil na knihe Ilustrátora Ľuboslava Paľu...