Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

INFO: Posledný týždeň šk. roka a odovzdávanie vysvedčení
​Milí rodičia, študentky a študenti, vzhľadom na prebiehajúcu rekonštrukciu školy už v tomto školskom roku v...
2. KOLO TALENTOVIEK pre maturitné štúdium
2 KOLO TALENTOVÝCH SKÚŠOK PRE UCHÁDZAČOV O MATURITNÉ ŠTÚDIUM SA BUDE REALIZOVAŤ DO 23. JÚNA 2020...
VÝSLEDKY prijímacej talentovej skúšky na maturitné štúdium
Dňa 19. 5. 2020 zasadli prijímacie komisie jednotlivých odborov maturitného štúdia v Škole dizajnu a rozhodli...
KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIU TALENTOVÚ SKÚŠKU V ROKU 2020
KRITÉRIA PRE PRIJÍMACIU TALENTOVÚ SKÚŠKU DO 1. ROČNÍKA V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021 v súlade s Rozhodnutím...
Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
Prijímacia skúška pozostáva z talentovej skúšky, ktorou sa overujú zručnosti a nadanie uchádzača. Talentová skúška sa...
UMENIE NA WEBE: prehľad výtvarného umenia a filmov on-line
Využite čas strávený na internete zmysluplne. Pripravili sme pre vás prehľad zaujímavosti, on-line výstav, textov o...
​USMERNENIE: PRIJÍMACIE KONANIE – VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
Prijímacie konanie pre uchádzačov o POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM Škola dizajnu zabezpečí vzhľadom na aktuálnu situáciu...
Školské noviny 3/2020
Momentum 3/2020
DÔLEŽITÉ: USMERNENIE K TALENTOVÝM SKÚŠKAM 2020
Prijímanie žiakov do prvého ročníka strdnej školy v školskom roku 2020/2021 je podľa odporučenia MŠVVaŠ SR...
Testy k talentovým skúškam 2020
Stiahnite si svoj test k talentovej skúške. Heslo pre odbor, na ktorý sa hlásite Vám bol...
VYUČOVANIE PRERUŠENÉ DO ODVOLANIA
>>> Dôležité informácie
NOVÉ TERMÍNY TALENTOVIEK: 30. a 31. marec 2020
TALENTOVKY 16. 3. a 23. 3. 2020 SÚ ZRUŠENÉ.
TALENTOVKY 16. a 23. marca ZRUŠENÉ, VYUČOVANIE PRERUŠENÉ do 27.3.2020
V súvislosti s opatreniami ​Ústredného krízového štábu SR prijatými na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus), informujeme...
TALENTOVKY 16. 3. a 23. 3. 2020 ZRUŠENÉ + NOVÉ TERMÍNY
TERMÍN TALENTOVIEK – 16. 3. a 23. 3. 2020 – ZRUŠENÉ. NOVÉ TERMÍNY - 30. 3....