Novinky

Súkromná škola umeleckého priemyslu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Návrhy pamätných mincí zo Školy dizajnu ocenené v súťaži NBS
Ocenené boli návrhy od Agáty Klimešovej, Alex Poláčkovej, Juliany Kováčovej a Mykytu Zahynaila.
Aktuálne študentské mobility Erasmus+ v Slovinsku a Estónsku
​ V školskom roku 2019/2020 sme pre našich študentov a študentky pripravili a pred Slovenskou akademickou...
ČO NOVÉ? VŠETKO! Rekonštrukcia a nové vybavenie v Škole dizajnu
Vynikajúcich študentov a študentky a pedagogický kolektív už máme a od nového školského roku 2020/2021 už...
Nezmeškajte termín odovzdania prihlášky na strednú umeleckú školu
>>> 20. 2. 2020 Prihlášky na stredné umelecké školy môžu uchádzači/-ky odovzdávať na svojej základnej škole...
Výsledky študenských volieb do NR SR v Škole dizajnu
6. 2. 2020 sa uskutočnili v Škole dizajnu simulované voľby do NR SR.
Maja Danišová - Dizajnový papier
13. 2. 2020, 10:00 miestnosť 206
TALENT SA MÔŽE SKRÝVAŤ ZA AKOUKOĽVEK TVÁROU
UKÁŽ, ČO JE V TEBE 16. MARCA NA TALENTOVKÁCH V ŠKOLE DIZAJNU!
Autorská prezentácia fotografky Doroty Holubovej
Škola dizajnu, Ivanská cesta 21, Bratislava miestnosť 307 7. 2. 2020, 9:50
Simulované voľby do NR SR 2020 na Škole dizajnu
Škola dizajnu sa už tradične zapája do projektu simulovaných volieb pre stredoškolákov.
PRIESKUM v Škole dizajnu: 30.1.2020
Pozývame na prieskum študentských prác a deň otvorených dverí! 30. január 2020, 14:00 - 18:00 Ivanská...
Lech Majewski
Autorská prednáška a workshop 21. január 2020 10:00 hod. miestnosť 206
Prihláška na maturitné štúdium pre absolventov ZŠ
Prihlášku na štúdium odovzdáva uchádzač/-ka na svojej základnej škole do 20. februára 2020, prijímacie skúšky na...