Školské aktivity

Ambasádorská škola Európskeho parlamentu
Škola dizajnu bola zaradená do prvého ročníka programu EPAS (Ambasádorská škola Európskeho parlamentu), ktorého sa zúčastní...
Workshop v Narnii
Náš študent Jakub Kotlár a pedagóg Róbert Szegény pripravili pre žiakov Cirkevnej základnej školy Narnia workshop...
Diskusia o totalitných režimoch
Diskusia s Martinom Slávikom a Ľubošom Kostelným o totalitných režimoch a extrémizme.
Spolupráca s vzdelávacím centrom z Litvy
V rámci vzdelávacej mobility K1 ERASMUS+ našu školu navštívili 2 pedagógovia a dve študentky z Litvy...
Projekt “Rozhoduj o Európe”
Šudenti Školy dizajnu - N. Bonevová, K. Psotný, N. Martinčičová a R. Lazový sa dňa 26....
Zástupca Školy dizajnu v Európskom parlamente
Náš pedagóg Roman Balko navštívil ako vedúci združenia „Učitelia pre EÚ Slovensko“ s ďalšími kolegami inštitúcie...
Tvorba videoklipu
Natáčanie videoklipu pre kapelu Hudba z Marsu
Podpora mikropodnikania v umení a remeslách
Študenti Školy dizajnu na prezentácii a prednáške Podpora mikropodnikania v umení a remeslách
Deň otvorených dverí na Škole dizajnu 2017
Deň otvorených dverí je každoročným podujatím, počas ktorého Škola dizajnu otvára svoje brány verejnosti. Návštevníci a...
Odborná exkurzia v Crystalite Bohemia
Študenti Školy dizajnu na odbornej exkurzi v Crystalite Bohemia
Výtvarno-vzdelávací projekt v Slovenskej národnej galérii
Študenti Školy dizajnu sa zúčastnili výtvarno-vzdelávacích aktivít v SNG
Konzultácie študentov Školy dizajnu s pedagógmi VŠVU
Konzultácie študentských prác s pedagógmi z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.
Návšteva galérií vo Viedni
Študenti Školy dizajnu na exkurzii vo viedenských múzeách a galériách
Plenér študentov fotografie a priemyselného dizajnu
Plenér študentov 1. ročníka fotografie a priemyselného dizajnu Trenčianskych Tepliciach
Škola dizajnu na medzinárodnom festivale Divadelná Nitra
Prváci a druháci animovanej a filmovej tvorby sa v stredu zúčastnili na jubilejnom 25. ročníku medzinárodného...
Exkurzia študentov Školy dizajnu na Spiši - Gotické pamiatky
Študenti školy dizajnu spoznávali v rámci exkurzie gotické pamiatky na Spiši. Počas jedného týždňa sa nám...
Cena Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Študenti Školy dizajnu navrhovali pre Ministerstvo vnútra SR podobu Ceny za prínos v oblasti prevencie kriminality.