Školské aktivity

Súkromná stredná umelecká škola dizajnu v Bratislave organizuje počas školského roka pre svojich študentov výstavy, exkurzie, prednášky, vzdelávacie podujatia, plenéry, tvorivé pobyty a zapája sa do rôznych projektov a spoluprác s verejnými inštitúciami aj podnikateľskými subjektmi. Cieľom týchto aktivít je obohatenie vyučovacieho procesu o zážitkové formy vzdelávania a sprostredkovanie mimoškolských praktických skúseností súvisiacich s odbornými zameraniami študentov.

 

Úradné hodiny sekretariátu školy počas letných prázdnin
Počas letných prázdnin v termíne od 8. júla do 16. augusta bude škola v pracovné dni...
Letné tvorivé dielne 2019
Po roku sme opäť pripravili pestrý program pre žiakov ZŠ, ktorí radi tvoria nové veci. Zabavíme...
Happy End 2019
Školský rok 2018/2019 je za nami a vďaka skvelej (spolu)práci všetkých vás, milí študenti a študentky,...
Vyššie odborné štúdium na Škole dizajnu / Prijímačky - 22. 8. 2019
ŠKOLA DIZAJNU___________viac ako 20 rokov skúseností________spolupráce so zahraničím, plenéry pri mori, študijné pobyty Erasmus+_____________________________spolupráce so zamestnávateľmi,...
Výsledky prijímacích skúšok - vyššie odborné štúdium, 18.6.2019
PRIJÍMACIE SKÚŠKY - VÝSLEDKY / ENTRY EXAMS - RESULTS, VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - HIGHER VOCATIONAL EDUCATION
Výsledky prijímacích skúšok - maturitné štúdium, 18. 6. 2019
PRIJÍMACIE SKÚŠKY - VÝSLEDKY / ENTRY EXAMS - RESULTS, maturitné štúdium -  graduate study
Plenér v Slovinsku 2019
V spolupráci s našou Erasmus+ partnerskou školou - Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana sme...
AKTUALITY ZO ŠKOLY DIZAJNU / jún 2019
Užívame si slnečné dni… Aj vy?
FASHION TIME!  / Módna prehliadka Školy dizajnu
17. 6. 2019, 18:00, vstup voľný
Výstava grafického dizajnu v MPC
Výstava študentov a študentiek grafického dizajnu v Metodicko-pedagogickom centre v Bratislave trvá do 30. júna 2019.
Výsledky talentoviek z 28. 5. 2019
Výsledky nájdete v prílohe, oficiálne rozhodnutie zasielame poštou.
VĎAKA BITTNER!
Plagáty, fotky, knihy, vizitky, samolepky, skejtbordy (!) a milión iných vecí pre nás už dlho perfektne...
ĎAKUJEME NEUMAHR!
Ďakujeme pánovi Spišskému a jeho tímu z našej najobľúbenejšej a najprofesionálnejšej tlačiarne v Bratislave! Ste super!
Maturitné práce 2019 / výstava a obhajoby
MALÉ FINÁLE - výstava maturitných prác Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava 17. – 24. 5. 2019
Výsledky Simulovaných volieb do Európskeho parlamentu 2019 v Škole dizajnu
Dňa 7. mája 2019 sa uskutočnili na Škole dizajnu Simulované voľby do Európskeho parlamentu.
Časopis .týždeň o tohtoročnej odbornej praxi v Škole dizajnu
Témou 7. ročníka projektu MADESHIP, praxe študentov a študentiek Školy dizajnu v spolupráci s reklamnou agentúrou...
Naše študentky a absolventi vystavujú na umeleckom festivale DOM
Blahoželáme našim študentkám a absolventom Emme Arnold, Linde Berkyovej, Kláre Kusej, Chiare Némethovej, Martine Stančovej, Renému...
MALÉ FINÁLE 2019, výstava maturitných prác
Srdečne pozývame všetkých študentov, rodičov, priateľov a fanúšikov dizajnu na výstavu maturitných prác študentov Školy dizajnu!