PRIHLÁŠKA NA POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM

INFO: PRIJÍMACIE KONANIE DO 1. ROČNÍKA VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023

​​
* PRIHLÁŠKY *
Prihlášky na pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť kedykoľvek pred termínom prijímacieho konania. PRIHLÁŠKU SI MÔŽETE STIAHNUŤ >>> TU alebo v prílohe nižšie.
* TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK *

1. termín: 15. 6. 2022, 8:00
2. termín: 24. 8. 2022, 8:00

Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu. Prosíme, na prijímací pohovor si prineste kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške, resp. doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní.
* ODBORY *

Na Škole dizajnu môžu študenti získať vzdelanie a titul DiS. v týchto odboroch:

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ (3 r.)
- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA (3 r.)
- ANIMOVANÁ TVORBA (3 r.)
- FOTOGRAFIA - žurnalistická fotografia(3 r.)
- INTERIÉROVÝ DIZAJN (3 r.)
- TEXTILNÝ DIZAJN (3 r.)

- ODEVNÝ DIZAJN - 2r. špecializačné štúdium

>>> Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom akýchkoľvek odborov a zameraní stredoškolského vzdelania s maturitou, okrem ODEVNÉHO DIZAJNU, ktorý je možné študovať len ako dvojročné špecializačné štúdium po predošlom absolvovaní jedného z nasledovných stredoškolských študijných odborov (zameraní): 8609 M textilný dizajn, 8610 M odevný dizajn, 8642 M 01 scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
>>> TROJROČNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM (VOŠ) je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent VOŠ získava absolventský diplom s právom používať titul Dis – diplomovaný špecialista.
>>> DVOJROČNÉ ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM (ŠŠ) je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent ŠŠ získava absolventský diplom s právom používať titul „diplomovaný špecialista umenia“ so skratkou „Dis.art.“
* PRIJÍMCIA SKÚŠKA *

>>> Koná sa v priestoroch Školy dizajnu a pozostáva z 2 častí:
1. test všeobecného prehľadu
2. pohovor s uchádzačom – prezentácia portfólia vlastnej tvorby* O ŠKOLE *

>>> KONCEPCIA
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> NOVINKY A ŠKOLSKÉ AKTIVITY
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ


>>> INTERNÁT

Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel, ktorý sa nachádza priamo v areáli Školy dizajnu. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO


* INFO/KONTAKT *

INFO O ŠTÚDIU:
Mgr. Ľuboš Lehocký: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114

ADRESA:
Súkromná škola umeleckého priemyslu Bohumila Baču
Ivanská cesta 21
821 04 Bratislava
>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM
temp_file_PRIHLÁŠKA_-_vyššie_odborné_štúdium1.pdf