POMATURITNÉ VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM - INFO PRE UCHÁDZAČOV/-KY

>>> INFO O ŠTÚDIU: lubos.lehocky@ssus.sk / +421 918 776 114


Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou, s právom absolventa/-ky používať titul DiS – diplomovaný špecialista. VOŠ je určené pre absolventov/-ky stredných škôl s maturitou. Absolventi/-ky VOŠ sú kreatívny profesionáli s výborným prehľadom, znalosťami a praktickými skúsenosťami vo svojom odbore, schopní uplatniť sa na Slovensku i v zahraničí.


>>> PRIJÍMAČKY: 15. jún & 24. august 2022

>>> PRIHLÁŠKA>>> ODBORY

- GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

- INTERIÉROVÝ DIZAJN

- TEXTILNÝ DIZAJN

- FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA

- ANIMOVANÁ TVORBA

- FOTOGRAFIA

>>> Vo všetkých odboroch ide o typ trojročného vyššieho odborného štúdia určeného absolventom/-kám akýchkoľvek odborov a zameraní
stredoškolského vzdelania s maturitou. Vyššie odborné štúdium je ukončené absolventskou skúškou. Absolvent/-ka získava diplom s právom
používať titul Dis – diplomovaný špecialista.


>>> PRIHLÁŠKY

Prihlášky na pomaturitné vyššie odborné štúdium (VOŠ) môžete Škole dizajnu doručiť kedykoľvek pred termínom prijímacieho konania. PRIHLÁŠKU A INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NÁJDETE >>> TU


>>> TERMÍNY PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

1. termín: 15. 6. 2022, 8:00
2. termín: 24. 8. 2022, 8:00
Prijímacia skúška pozostáva z prezentácie portfólia vlastnej tvorby, pohovoru a testu všeobecného prehľadu.


>>> O NÁS

>>> VÝHODY ŠKOLY DIZAJNU
>>> O ŠKOLE
>>> ERASMUS
>>> PRAX
>>> PEDAGÓGOVIA
>>> VYBAVENIE A ŠKOLNÉ
>>> GALÉRIA SÚČASNÉHO UMENIA
>>> PRAKTICKÝ ROZMER ŠTÚDIA
>>> NAŠE AKTIVITY
>>> NAŠE HODNOTY
>>> ČO PODPORUJEME
>>> ŠKOLA AKO OTÁZNIK

>>> INTERNÁT

Študentky a študenti Školy dizajnu majú možnosť ubytovania na internáte Strednej odbornej školy technológií a remesiel, ktorý sa nachádza priamo v areáli Školy dizajnu. Prihlášku na internát doručujú študenti/-ky priamo na adresu internátu. > VIAC INFO

>>> SLEDOVAŤ NÁS MÔŽETE AJ TU

>>> FACEBOOK
>>> INSTAGRAM
>>> YOUTUBE